Obvodní soud pro Prahu 8

Určení notáře JUDr. Ing. Michaela Sáblíka, notáře Praze - k vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných Státním notářstvím pro Prahu 8 pro rok 2022

 

Notářská komora pro hl. m. Prahu
Apolinářská 442/12, Praha 2

 

Prezidium Notářské komory pro hl. m. Prahu rozhodlo dne 19. 10. 2021 dle § 113 notářského řádu, že JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, je určen pro rok 2022 k vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných státním notářstvím pro
Prahu 8 a uložených u Obvodního soudu pro Prahu 8.

JUDr. Věra Sáblíková, v. r.
prezidentka Notářské komory pro hlavní město Prahu