Obvodní soud pro Prahu 8

Bankovní spojení - čísla účtů

 

Soudní poplatek

se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu

3703-22526011/0710

variabilní symbol stanoví účtárna soudu.

 

 

Náklady trestního řízení, náhrady za ustanovené obhájce, svědečné, znalečné apod.

se hradí na účet č.

19-22526011/0710

variabilní symbol stanoví účtárna soudu.

 

 

Kauce, jistoty, narovnání, zálohy na soudní řízení

se hradí na účet č.

6015-22526011/0710

variabilní symbol stanoví účtárna soudu.

 

 

Složené jistoty za předběžné opatření

která musí být zaplacena před podáním návrhu, se hradí na č. účtu

6015-22526011/0710

všeobecný variabilní symbol k tomuto účtu je 245173. Před úhradou jistoty můžete kontaktovat účtárnu, která podateli sdělí variabilní symbol k danému podání. Popřípadě lze místo variabilního symbolu uvést pro identifikaci platby do zprávy pro příjemce oba účastníky řízení.

 

 

Peněžité tresty, pokuty

Bližší informace Vám budou sděleny na telefonním čísle +420 251 447 708.

 

Bez správného variabilního symbolu nebo uvedení spisové značky ve zprávě pro příjemce, nelze zaručit správné přiřazení platby.

 

 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

NAHLÍŽENÍ DO SOUDNÍCH SPISŮ

ROZVRH PRÁCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SOUDNÍ ÚŘEDNÍ DESKA, INFORMACE O PRŮBĚHU ŘÍZENÍ A JEDNÁNÍ

ÚŘEDNÍ HODINY

KONTAKTY