Obvodní soud pro Prahu 8

Prohlášení o přístupnosti

Obvodní soud pro Prahu 8 je jako organizační složka státu subjektem povinným k zpřístupnění své internetové stránky https://justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-8/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-8/

Stav souladu


Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.
Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku, některé obrázky neobsahují alternativní text. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.


Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti


Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22. 2. 2021


Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Obvodním soudem pro Prahu 8.


Zpětná vazba a kontaktní údaje


Obvodní soud pro Prahu 8 není vlastníkem webových stránek a plní je pouze obsahem. Vlastníkem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, které je jediné schopno zajišťovat úpravu a funkčnosti webových stránek.
Přesto pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail podatelna@osoud.pha8.justice.cz.

Postupy pro prosazování práva


V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu
s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:


Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021

 

 

 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

NAHLÍŽENÍ DO SOUDNÍCH SPISŮ

ROZVRH PRÁCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SOUDNÍ ÚŘEDNÍ DESKA, INFORMACE O PRŮBĚHU ŘÍZENÍ A JEDNÁNÍ

ÚŘEDNÍ HODINY

KONTAKTY

Prohlášení o přístupnosti