Obvodní soud pro Prahu 8

Kontakty

Obvodní soud pro Prahu 8
Justiční areál Na Míčánkách
28. pluku 1533/29b
100 00  Praha 10 - Vršovice

IČ: 00024457

Telefonní spojení:
+420 251 447 708

Telefonní číslo +420 251 447 708 je číslem volací skupiny - telefonní ústředna justičního areálu se postupně pokouší o volání na jednotlivá čísla pracovnic infocentra.
Ústředna bohužel nerozlišuje stav na těchto číslech a volající tak slyší vždy jen vyzváněcí tón...
Pracovnice mohou hovořit s někým jiným nebo se věnovat osobě za přepážkou.
Vyčkejte, prosím, na lince delší dobu nebo opakujte své volání později.
V případě volání z mobilního telefonu může být hovor Vaším mobilním operátorem před spojením (během "vyzvánění") ukončen.
 
Soud přijímá podání v elektronické podobě doručené na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE dokumenty a soubory v datových formátech PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT, RTF, PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM (viz informace ELEKTRONICKÁ PODATELNA). Dokumenty zaslané soudu v jiném než povoleném formátu se v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby považují za nedodané. Soud dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn. 

Potvrzení o přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

O přijetí Vašeho elektronického podání zaslaného soudu e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře budete v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, informováni na Váš e-mail potvrzující zprávou. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím Informačního systému datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje Informační systém datových schránek.

Dále budete u Vašeho elektronického podání zaslaného soudu e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, informováni o tom, zda dokument splňuje podmínky stanovené uvedenou vyhláškou a soudem pro přijímání dokumentů.

Maximální celková velikost datové zprávy:

- pro email je 20 MB
- pro datovou schránku je dle infromačního systému datových schránek

- pro webovou aplikaci  ePodatelna a elektronické formuláře včetně vložených dokumentů je 10 MB
 

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva soudu vůbec doručena.

 

Email podatelna: podatelna@osoud.pha8.justice.cz

ID datové schránky: ru4abzc
Webová aplikace ePodatelny: https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

Email objednání nahlížení do spisu: nahlizenios8@osoud.pha8.justice.cz

Faxová čísla:
+420 251 442 036 - podatelna soudu

Kontakty na tiskové mluvčí:

JUDr. Jana Humeni - pro věci trestní
tel.: +420 251 442 243
 

Mgr.  Michal Novotný - pro věci občanskoprávní
tel.: +420 251 442 204
mob: +420 725 873 555