Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 8

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Obvodní soud pro Prahu 8

AKTUALITY

Opatření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 8, kterým se ruší počínaje dnem 4. 8. 2021 opatření ze dne 15. 2. 2021, vedené pod 40 Spr 233/2021.

Opatření předsedy soudu o činnosti Obvodního soudu pro Prahu 8 v souvislosti s pokračující epidemií viru SARS-Co V-2 v České republice a přijatými krizovými opatřeními ze dne 15. 2. 2021, vedené pod 40 Spr 233/2021.

 

 

INFORMACE O PLATBÁCH PLATEBNÍ KARTOU V POKLADNĚ OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 8

 

Platebními kartami lze hradit prostřednictvím dvou platebních terminálů v pokladně Obvodního soudu pro Prahu 8 pouze tyto platby:
Přes terminál - Obvodní soud pro Prahu 8 účet SOP – 3703-22526011/0710
SOUDNÍ POPLATKY
Přes terminál - Obvodní soud pro Prahu 8 účet DEP – 6015-22526011/0710
jistoty k předběžným opatřením
zálohy na SOUDNÍ řízení
peněžité záruky – kauce
peněžité tresty
narovnání – pomoc obětem trestné činnosti

KONTAKTY

 

Obvodní soud pro Prahu 8
Justiční areál Na Míčánkách
28. pluku 1533/29b
100 00  Praha 10 - Vršovice


IČ: 00024457


Telefonní čísla:
+420 251 442 506
+420 251 442 503
+420 251 442 108
+420 251 442 502
 
Soud přijímá podání v elektronické podobě doručené na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE dokumenty a soubory v datových formátech PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT, RTF, PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM (viz informace ELEKTRONICKÁ PODATELNA). Dokumenty zaslané soudu v jiném než povoleném formátu se v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby považují za nedodané. Soud dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn. 

Potvrzení o přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

O přijetí Vašeho elektronického podání zaslaného soudu e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře budete v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, informováni na Váš e-mail potvrzující zprávou. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím Informačního systému datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje Informační systém datových schránek.

Dále budete u Vašeho elektronického podání zaslaného soudu e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře v souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, informováni o tom, zda dokument splňuje podmínky stanovené uvedenou vyhláškou a soudem pro přijímání dokumentů.

 

 

Maximální celková velikost datové zprávy:

- pro email je 20 MB
- pro datovou schránku je 20 MB 

- pro webovou aplikaci  ePodatelna a elektronické formuláře včetně vložených dokumentů je 10 MB
 

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva soudu vůbec doručena.

 

Email podatelna: podatelna@osoud.pha8.justice.cz

ID datové schránky: ru4abzc
Webová aplikace ePodatelny: https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

Email objednání nahlížení do spisu: nahlizenios8@osoud.pha8.justice.cz

Faxová čísla:
+420 251 442 036 - podatelna soudu

Kontakty na tiskové mluvčí:

JUDr. Petr Novák, Ph.D. - pro věci trestní
tel.: +420 251 442 144
mob: +420 605 384 495

Mgr.  Michal Novotný - pro věci občanskoprávní
tel.: +420 251 442 204
mob: +420 725 873 555

 

 

 

 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

NAHLÍŽENÍ DO SOUDNÍCH SPISŮ

ROZVRH PRÁCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SOUDNÍ ÚŘEDNÍ DESKA, INFORMACE O PRŮBĚHU ŘÍZENÍ A JEDNÁNÍ

ÚŘEDNÍ HODINY

KONTAKTY