Obvodní soud pro Prahu 5

Nahlížení do spisů

Nahlížení do spisů

UPOZORNĚNÍ: Nahlížení do spisů všech soudních agend probíhá na adrese Hybernská 1006/18, Praha 1 po předchozím objednání.

Žádáme účastníky řízení a advokáty, aby v zájmu zjednodušení a urychlení žádali o nahlížení do konkrétních spisů nejméně 2 dny předem s tím, že potvrdíme, zda spis bude k nahlédnutí v konkrétním termínu připraven.

Objednávat se můžete prostřednictvím emailu: nahlizeni@osoud.pha5.justice.cz nebo telefonicky na číslech: 224 424 116 nebo 224 424 111

Také žádáme o dodržování domluveného termínu nahlížení. Při nedodržení může nastat časová prodleva k nahlédnutí do spisu.

Děkujeme za pochopení

Nahlížet do soudního spisu je možné po objednání od:

Pondělí

8.30 – 11.30  12.30 - 15.45

Úterý

8.30 – 11.30  12.30 - 15.00

Středa

8.30 – 11.30  12.30 - 16.30

Čtvrtek

8.30 – 11.30  12:30 - 15:00

Pátek

8.30 – 12.00