Obvodní soud pro Prahu 5

Úřední hodiny

Pracovní doba podatelny

Pondělí

        7.30 - 16.30

Úterý 

        7.30 - 16.00

Středa

        7.30 - 17.00

Čtvrtek

        7.30 - 16.00

Pátek

        7.30 - 14.30

  

Infocentrum (nahlížení do spisů po předchozím objednání) :

Pondělí   8.30 - 11.30   12.30 -15.45
Úterý  8.30 - 11.30   12.30 - 15.00
Středa  8.30 - 11.30  12.30 - 16.30
Čtvrtek  8.30 - 11.30   12.30 -  15.00
Pátek  8.00 - 12.00  

 

 

Pokladní hodiny platné od 1.10.2023:

Pondělí   8.30 - 11.30   12.30 - 15.00
Úterý  8.30 - 11.30   12.30 - 15.00
Středa  8.30 - 11.30  12.30 - 16.00
Čtvrtek  8.30 - 11.30   12.30 - 15.00
Pátek  8.00 - 12.00  

 

Obvodní soud pro Prahu 5 neakceptuje na pokladně platby platební kartou a neposkytuje prodej kolků.

Nejbližší prodej kolků zajišťuje Česká pošta, s.p.,  na adrese Jindřišská 909/14, Praha 1.

 

 

 

 

Úřední hodiny u předsedkyně a místopředsedů soudu:

 

  • Mgr. Lenka Eliášová                   čtvrtek od 8:30 do 9:30 hodin

            předsedkyně soudu 

 

  • Mgr. Lenka Hubáčková                   středa od 10:00 do 11:00 hodin

            místopředsedkyně pro věci opatrovnické, exekuční a dědické

 

  • JUDr. Helena Grmelová              středa od 9.30 do 10.30 hodin

            místopředsedkyně pro věci trestní

 

  • Mgr. Karolína Šorbanová           pondělí od 10.00 do 11.00 hodin

             místopředsedkyně pro věci občanskoprávní

 

 

Jednání s veřejností budou, po předchozím telefonickém či osobním objednání, probíhat v určených prostorách.

 

 

Bezbariérový přístup

 

Prostory soudu jsou dostupné bezbariérově.

Doporučujeme předem na správu soudu ohlásit, že se jednání zúčastní osoba s omezenou schopností pohybu, poté bude v případě zájmu zajištěna pomoc prostřednictvím justiční stráže nebo zaměstnance soudu.