Obvodní soud pro Prahu 5

Bankovní spojení

Soudní poplatek
se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu: 3703-5020051/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář

Znalečné a tlumočné
náklady řízení uložené rozhodnutím soudu, hradí účastník řízení na č. účtu: 19-5020051/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář

Náklady trestního řízení, náhrady za ustanovené obhájce apod.
které bylo uloženo uhradit, se zasílají na č. účtu: 19-5020051/0710, informace o vymáhaných pohledávka sdělují vymáhající úředníci a kancelář soudu

Kauce, jistoty, narovnání, zálohy na soudní řízení
se hradí na č. účtu: 6015-5020051/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář

Složení jistoty – žádost o vydání předběžného opatření
č. účtu: 6015-5020051/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Peněžité tresty a pokuty
hradí ten, komu byly uloženy, na č. účtu: 3762-5020051/0710, informace o vymáhaných pohledávka sdělují vymáhající úředníci a kancelář soudu

 

Variabilní symbol lze získat na tel: 224 424 569 a 224 424 560