Zaměstnávání osob ve výkonu vazby a pracovní odměna

Právní úprava je obsažena v zákoně č. 93/1993 Sb., o výkonu vazby, v platném znění a dále ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.