Seznam sestav

* Toto je informační přehled zpracovávaných datových sestav (reportů) z dostupných statistických dat české justice. Skutečné sestavy naleznete na stránkách Infodata, kde si můžete zvolit kategorii (Sadu sestav) a zadat jednotlivá kritéria pro filtrování Vámi požadovaných informací (sestavu, období aj.)

Výkazy soudů | Výkazy státních zastupitelství | Statistické listy soudů | Statistické listy státních zastupitelství | Přehled agend soudů | Přehled agend státních zastupitelství

 

Výkazy soudů

- sestavy jsou zpracovávány v měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních intervalech

Kód výkazu Název výkazu
V(MS)-101 Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů 
V(MS)-102 Výkaz o pohybu trestní agendy u krajských soudů 
V(MS)-103 Výkaz o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u okresních soudů 
V(MS)-104 Výkaz o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u krajských soudů 
V(MS)-105 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Nt u okresních soudů 
V(MS)-106 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Nt u krajských soudů 
V(MS)-107 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Ntm u okresních soudů 
V(MS)-108 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Ntm u krajských soudů 
V(MS)-109 Výkaz o pohybu agendy odvolání v trestních věcech 
V(MS)-110 Výkaz o pohybu agendy odvolání v trestních věcech mladistvých 
V(MS)-111 Výkaz o vazbách 
V(MS)-112 Výkaz o pohybu právních dožádání v trestních věcech 
V(MS)-113 Výkaz o agendě podmíněného propuštění 
V(MS)-114 Výkaz o pohybu agendy rejstříku C u okresních soudů 
V(MS)-115 Výkaz o pohybu agendy seznamu věcí P a Nc 
V(MS)-116 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Nc - ostatní u okresních soudů 
V(MS)-117 Výkaz o pohybu agendy resjtříku Nc - opatrovnické oddíly 
V(MS)-118 Výkaz o pohybu agendy předběžných opatření u okresních soudů 
V(MS)-119 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Rod 
V(MS)-120 Výkaz o pohybu agendy rejstříku P 
V(MS)-121 Výkaz o ústavní a ochranné výchově 
V(MS)-122 Výkaz o pohybu agendy rejstříku L 
V(MS)-123 Výkaz o pohybu agendy rejstříku E 
V(MS)-124 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Nc - exekuční oddíly 
V(MS)-125 Výkaz o provádění výkonu rozhodnutí a jeho výsledcích 
V(MS)-126 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Ro 
V(MS)-127 Výkaz o pohybu agendy rejstříku D 
V(MS)-128 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Sd 
V(MS)-129 Výkaz o pohybu agendy rejstříku U 
V(MS)-130 Výkaz o pohybu právních dožádání v civilních věcech 
V(MS)-131 Výkaz o pohybu agendy rejstříku C u krajských soudů 
V(MS)-132 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Ca 
V(MS)-133 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Cad 
V(MS)-134 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Az 
V(MS)-135 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Nc u krajských soudů 
V(MS)-136 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Co 
V(MS)-137 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Rodo 
V(MS)-138 Výkaz o pohybu agendy rejstříku UL 
V(MS)-139 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Cm 
V(MS)-140 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Sm 
V(MS)-141 Výkaz o stavu agendy insolvenčního řízení I. stupeň 
V(MS)-142 Výkaz o stavu agendy insolvenčního řízení II. stupeň 
V(MS)-143 Výkaz o stavu řízení v agendě konkurzu a vyrovnání 
V(MS)-144 Výkaz o pohybu agendy obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek 
V(MS)-145 Výkaz o pohybu trestní agendy u Vrchního soudu 
V(MS)-146 Výkaz o pohybu civilní agendy u Vrchního soudu 
V(MS)-147 Výkaz o pohybu agendy u Nejvyššího soudu ČR 
V(MS)-148 Výkaz o pohybu agendy u Nejvyššího správního soudu ČR 
V(MS)-149 Výkaz o vyřizování stížností 
V(MS)-150 Výkaz o pohybu agendy rejstříku ERo 
V(MS)-151 Výkaz o pohybu agendy rejstříku EC 
V(MS)-152 Výkaz o pohybu agendy rejstříku ECm 
V(MS)-153 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Dt 
V(MS)-154 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Dtm 
V(MS)-155 Výkaz o pohybu agendy incidenčních sporů I. stupeň 
V(MS)-156 Výkaz o pohybu agendy incidenčních sporů II. stupeň 
V(MS)-157 Výkaz o pohybu agendy rejstříku A 
V(MS)-158 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Ad 
V(MS)-159 Výkaz o pohybu agendy rejstříku Af 
V(MS)-160 Výkaz o vyřizování agendy rejstříku Na 
V(MS)-161 Výkaz o pohybu agendy rejstříku EVC 
V(MS)-162 Výkaz o pohybu agendy rejstříku EVCm 
V(MS)-163 Výkaz o pohybu agendy rejstříku EXE 
V(MS)-164 Výkaz o pohybu agendy rejstříku EC u krajských soudů 
V(MS)-165 Výkaz o pohybu agendy rejstříku EPR 
V(MS)-166 Výkaz o pohybu agendy předběžných opatření v trestních věcech 
V(MS)-167 Výkaz o příkazech k zatčení, zadržení, dodání do výkonu trestu/trestního opatření, zabezpečovací detence a dodání do zdravotnického zařízení a mezinárodních a evropských zatýkacích rozkazech
V(MS)-168 Výkaz o vyžádané mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

< Zpět na začátek stránky

Výkazy státních zastupitelství

- sestavy jsou zpracovávány v měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních intervalech

Kód výkazu Název výkazu
V(MS)-001 Výkaz o agendě trestní 
V(MS)-002 Výkaz o agendě zkráceného přípravného řízení 
V(MS)-003 Výkaz pro zkrácené přípravné řízení na státním zastupitelství o trestné činnosti příslušníků Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, BIS, ÚSZI, GIBS a zaměstnanců ČR zařazených v GIBS 
V(MS)-004 Výkaz o agendě všeobecné pro státní zástupce konající vyšetřování a zkrácené přípravné řízení o trestné činnosti příslušníků Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, BIS, ÚZSI, GIBS a zaměstnanců ČR zařazených v GIBS 
V(MS)-005 Výkaz o vyšetřování na státním zastupitelství 
V(MS)-006 Výkaz o agendě všeobecné 
V(MS)-007 Výkaz o stavu vazeb 
V(MS)-008 Výkaz o agendě trestní a přezkumné 
V(MS)-009 Výkaz o agendě dovolání - NSZ 
V(MS)-010 Výkaz o agendě dovolání - VSZ 
V(MS)-011 Výkaz o agendě dovolání - KSZ 
V(MS)-012 Výkaz o agendě přezkoumávání usnesení podle § 174a tr.ř. 
V(MS)-013 Výkaz o agendě netrestní(rejstřík ZC,KZC,VZC) 
V(MS)-014 Výkaz o agendě netrestní(rejstřík NZC) 
V(MS)-015 Výkaz o agendě dozoru nad výkonem trestu 
V(MS)-016 Výkaz o agendě dozoru nad výkonem vazby 
V(MS)-017 Výkaz o agendě dozoru nad výkonem ústavní a ochranné výchovy 
V(MS)-018 Výkaz o agendě výkonu trestu odnětí svobody 
V(MS)-019 Výkaz o analytické a legislativní činnosti 
V(MS)-020 Výkaz o agendě dozoru nad výkonem zabezpečovací detence 
V(MS)-021 Výkaz o agendě přezkoumávání zákonnosti odposlechů 
V(MS)-022 Výkaz o činnosti v mezinárodní justiční spolupráci KZM / Krajská státní zastupitelství
V(MS)-023 Výkaz o činnosti v mezinárodní justiční spolupráci VZM / Vrchní státní zastupitelství
V(MS)-024 Výkaz o agendě zkráceného přípravného řízení 
V(MS)-025 Výkaz předběžných opatření rejstřík ZT, SV, KSV, KZV, VZV, NZV 
V(MS)-026 Výkaz o činnosti v mezinárodní justiční spolupráci ZM / Okresní státní zastupitelství
V(MS)-027 Výkaz o činnosti v mezinárodní justiční spolupráci NZM / Nejvyšší státní zastupitelství
V(MS)-028 Výkaz o činnosti v mezinárodní justiční spolupráci NZI  / Nejvyšší státní zastupitelství
V(MS)-029 Výkaz knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce / všechny stupně státních zastupitelství

< Zpět na začátek stránky

Statistické listy soudů

- sestavy statistických listů (SL) jsou zpracovávány ročně

Kód SL Druh SL
S-SL-C Statistický list pro civilní agendu 
S-SL-T Statistický list trestní pro fyzické osoby 
S-SL-TPO Statistický list trestní pro právnické osoby 
S-SL-S Statistický list pro správní soudnictví 
S-SL-O Statistický list opatrovnický
S-SL-I Statistický list pro insolvenční řízení 
S-SL-CPT Statistický list pro věci trestní s cizím prvkem 
   
   
S-SL-C Statistický list pro civilní agendu 
1 Přehled o průběhu řízení v občanskoprávních věcech
2 Pravomocná rozhodnutí soudu v občanskoprávních věcech – počet věcí
3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle druhu sporů
4 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhu sporů – počet věcí
5 Pravomocná rozhodnutí soudu v občanskoprávních věcech – počet práv
6 Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci – počet věcí
7 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne 1. úkonu ve dnech podle druhu sporů
8 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne rozhodnutí soudu I. stupně ve dnech podle druhu sporů
9 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne rozhodnutí soudu I. stupně do dne právní moci ve dnech podle druhu sporů
10 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne podání odvolání do dne předložení odvolacímu soudu ve dnech podle druhu sporů
11 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne podání předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí ve dnech podle druhu sporů
12 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo zrušení rozhodnutí pro zmatečnost, případně dovolání a nálezu Ústavního soudu do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu sporů
13 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne původního nápadu věci do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu sporů (celková délka řízení ve věci)
   
S-SL-T Statistický list trestní pro fyzické osoby 
1 Přehled o uložených trestech/trestních opatření – hlavní sankce (trest 1)
2 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů
3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle paragrafů
4 Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak)
5 Přehled o průměrných délkách soudní vazby ve dnech podle soudů
6 Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak)
7 Přehled o odsouzených fyzických osobách podle státní příslušnosti
8 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne 1. hlavního líčení ve dnech podle paragrafů
9 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne podání odvolání do dne předložení odvolacímu soudu ve dnech podle paragrafů
10 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí ve dnech podle paragrafů
11 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle soudů
12 Rychlost vyřizování fyzických osob (délka řízení ode dne zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do dne právní moci)
13 Domácí násilí
14 Přehled o všech uložených trestech/trestních opatření (trest 1, 2, 3, 4, 5)
15 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do dne právní moci ve dnech podle paragrafů
16 Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů
17 Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle soudů
18 Rychlost předložení k vyřízení fyzických osoby odvolacímu soudu (délka řízení ode dne podání odvolání do dne předložení odvolacímu soudu)
19 Rychlost vyřizování fyzických osob u odvolacího soudu (délka řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí)
20 Rychlost vyřizování fyzických osob u soudu (délka řízení ode dne nápadu do dne právní moci)
21 Rychlost konání 1. hlavního líčení u soudu (délka řízení ode dne nápadu do dne 1. hlavního líčení)
22 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo zrušení z podnětu stížnosti pro porušení zákona, případně dovolání a nálezu Ústavního soudu do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle soudů
23 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne původního nápadu věci do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle soudů (celková délka řízení ve věci)
24 Oběti trestných činů.
   
S-SL-TPO Statistický list trestní pro právnické osoby 
1 Přehled o uložených trestech – hlavní sankce (trest 1)
2 Přehled o pravomocně odsouzených právnických osobách podle paragrafů
3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle paragrafů
4 Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak)
5 Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak)
6 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne podání odvolání do dne předložení odvolacímu soudu ve dnech podle paragrafů
7 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí ve dnech podle paragrafů
8 Rychlost vyřizování právnický osob (délka řízení ode dne zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do dne právní moci)
9 Přehled o všech uložených trestech (trest 1, 2, 3, 4, 5)
10 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do dne právní moci ve dnech podle paragrafů
11 Rychlost vyřizování právnických osob u odvolacího soudu (délka řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí)
12 Rychlost vyřizování právnických osob u soudu (délka řízení ode dne nápadu do dne právní moci)
   
S-SL-S Statistický list pro správní soudnictví 
1 Přehled o průběhu řízení ve věcech správního soudnictví
2 Pravomocná rozhodnutí soudu ve věcech správního soudnictví – počet věcí
3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhu předmětu řízení ve dnech
4 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhu předmětu řízení – počet věcí
5 Pravomocná rozhodnutí soudu ve věcech správního soudnictví – počet práv
6 Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci – počet věcí
7 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne 1. úkonu ve dnech podle druhu předmětu řízení
8 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne rozhodnutí soudu ve dnech podle druhu předmětu řízení
9 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení, kasační stížnosti a nálezu Ústavního soudu do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu předmětu řízení
10 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne původního nápadu věci do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu předmětu řízení (celková délka řízení ve věci)
   
S-SL-O Statistický list opatrovnický
1 Přehled o průběhu řízení v opatrovnických věcech
2 Přehled o pravomocných rozhodnutích soudů v řízeních o opatrovnických věcech – počet věcí
3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle předmětu a výsledku
4 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku – počet věcí
5 Přehled o pravomocných rozhodnutích soudů v řízeních o opatrovnických věcech – počet práv
6 Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle soudů – počet věcí
7 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne podání odvolání do dne předložení odvolacímu soudu ve dnech podle předmětu a výsledku
8 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí ve dnech podle předmětu a výsledku
9 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne rozhodnutí soudu I. stupně ve dnech podle předmětu a výsledku
10 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne rozhodnutí soudu I. stupně do dne právní moci ve dnech podle předmětu a výsledku
11 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo zrušení rozhodnutí pro zmatečnost, případně dovolání a nálezu Ústavního soudu do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu sporů
12 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne původního nápadu věci do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu sporů (celková délka řízení ve věci)
13 Přehled o rozhodování o výši výživného
   
S-SL-I Statistický list pro insolvenční řízení 
1 Přehled o průběhu insolvenčního řízení
2 Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle výsledku, a to i po jednotlivých fázích řízení (do rozhodnutí o úpadku, způsobu řešení úpadku, do skončení řízení) – počet věcí
3 Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle soudů, a to i po jednotlivých fázích řízení (rozhodnutí o úpadku, způsobu řešení úpadku, do skončení řízení) – počet věcí
4 Přehled úspěšnosti uspokojení pohledávek (v %)
5 Přehled o řízení konaných s evropským prvkem
   
S-SL-CPT Statistický list pro věci trestní s cizím prvkem 
1 Přehled o průběhu předávacího řízení
2 Přehled o délce celého předávajícího řízení v ČR, a to včetně přehledu po jednotlivých fázích řízení (od zadržení do rozhodnutí/právní moci rozhodnutí/předání vyžádanému státu) – počet věcí
3 Přehled podle výsledku vyřízení včetně dalších údajů v řízení (souhlas s předáním, vzdání se práva uplatnění zásady speciality, zadržení, předání, odklady a odložení, odmítnutí a důvody odmítnutí výkonu předání, informování Eurojustu, vazby) – počet věcí.
4 Přehled řízení, a to včetně výsledků, podle státní příslušnosti a cizích osob s trvalým pobytem v ČR – počet věcí
5 Přehled předaných osob podle členských států Evropské unie

< Zpět na začátek stránky

Statistické listy státních zastupitelství

- sestavy statistických listů (SL) jsou zpracovávány ročně

Kód SL Druh SL
Z-SL-T Statistický list trestní 
Z-SL-TPO Statistický list trestní pro právnické osoby 
Z-SL-P Statistický list přezkoumání usnesení podle §174a tr. ř 
Z-SL-C Statistický list netrestní 
Z-SL-D Statistický list dovolání 
Z-SL-SPZ Statistický list evidence vyřizování podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona 
   
   
Z-SL-T Statistický list trestní 
1 Přehled o počtu rozhodnutí – fyzické osoby
2 Přehled o počtu stíhaných osob a počtu trestných činů podle paragrafů
3 Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do předložení návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání, příp. návrhu na schválení dohody o vině a trestu státnímu zástupci nebo jiného konečného rozhodnutí policejního orgánu
4 Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do podání obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, resp. jiného konečného rozhodnutí státního zástupce - fyzické osoby
5 Přehled o délkách přípravného řízení od předložení návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání, příp. návrhu na schválení dohody o vině a trestu nebo konečného rozhodnutí pol. orgánu do podání obžaloby, nebo návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, resp. jiného rozh. st. z.
6 Přehled o vyřízených (stíhaných a podezřelých) fyzických osobách podle státních zastupitelství
7 Přehled o stíhaných, podezřelých, obžalovaných a obviněných fyzických osobách podle paragrafů
8 Přehled o počtu spisů – fyzické osoby
9 Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do konečného rozhodnutí
10 Přehled o počtu fyzických osob podle státní příslušnosti.
11 Domácí násilí
   
Z-SL-TPO Statistický list trestní pro právnické osoby 
1 Přehled o počtu rozhodnutí – právnické osoby
2 Přehled o počtu stíhaných právnických osob a počtu trestných činů podle paragrafů
3 Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do předložení návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání nebo konečného rozhodnutí policejního orgánu – právnické osoby
4 Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do podání obžaloby nebo návrhu na potrestání nebo konečného rozhodnutí státního zástupce – právnické osoby
5 Přehled o délkách přípravného řízení od předložení návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání, příp. návrhu na schválení dohody o vině a trestu nebo konečného rozhodnutí policejního orgánu do podání obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, resp. jiného rozhodnutí státního zástupce
6 Přehled o vyřízených věcech a stíhaných a podezřelých právnických osobách podle státních zastupitelství
7 Přehled o stíhaných, podezřelých, obžalovaných a obviněných právnických osobách podle paragrafů
8 Přehled o počtu spisů – právnické osoby
9 Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do konečného rozhodnutí.
10 Přehled právnických osob podle státu registrace
   
Z-SL-P Statistický list přezkoumání usnesení podle §174a tr. ř 
1 Charakteristika a výsledek věcí
2 Rychlost vyřizování věcí přezkoumávání usnesení podle § 174a tr. ř.
   
Z-SL-C Statistický list netrestní 
1 Charakteristika a výsledek věcí
2 Rychlost vyřizování netrestních věcí
3 Vyřízené věci u OSZ
4 Vyřízení věci u KSZ
5 Vyřízené věci u NSZ
6 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ a KSZ – návrhy podle § 42 ZoSZ
7 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – návrhy podle § 90/1 ZSVM
8 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – návrhy podle § 39/2 zák. č. 109/2002 Sb.
9 Délka řízení v netrestních věcech u KSZ – návrhy podle § 8/4 zák. č. 248/95 Sb., ve spojení s § 3050 zák. č. 89/2012 Sb.
10 Délka řízení v netrestních věcech u KSZ – návrhy podle § 21/2 zák. č. 2/1991 Sb.
11 Délka řízení v netrestních věcech u KSZ – návrhy podle § 29 zák. č. 2/1991 Sb.
12 Délka řízení v netrestních věcech u NSZ
13 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. a) zák. č. 292/2013 Sb. – rozhodování o tom, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení
14 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. b) zák. č. 292/2013 Sb. – o uložení zvláštního opatření při výchově dítěte
15 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 292/2013 Sb. – o ústavní výchově
16 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 292/2013 Sb. – o určení data narození
17 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 292/2013 Sb. – o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu
18 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 292/2013 Sb. – o ochraně proti domácímu násilí
19 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 292/2013 Sb. – o svéprávnosti
20 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 292/2013 Sb. – o prohlášení za mrtvého
21 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 292/2013 Sb. – o určení data smrti
22 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 292/2013 Sb. – o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
23 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 292/2013 Sb. – o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb
24 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 292/2013 Sb. – o umoření listin
25 Délka řízení v netrestních věcech u OSZ a KSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. i) zákona č. 292/2013 Sb. – o některých otázkách týkajících se právnických osob
26 Délka řízení v netrestních věcech u KSZ – věci podle § 93 zák. č. 90/2012 Sb.
27 Délka řízení v netrestních věcech u KSZ – věci podle § 7c zák. č. 182/2006 Sb.
28 Délka řízení v netrestních věcech u NSZ – věci podle § 51 odst. 2 zák. č. 91/2012 Sb.
   
Z-SL-D Statistický list dovolání 
1 Charakteristika a výsledek věcí
2 Rychlost vyřizování věcí dovolání
   
Z-SL-SPZ Statistický list evidence vyřizování podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona 
1 Charakteristika a výsledek věcí
2 Rychlost vyřizování věcí dovolání

< Zpět na začátek stránky

Přehled agend soudů

- přehledný obsah vybraných rejstříků je dostupný v Seznamu rejstříků 

Kód agendy Agenda Úroveň Rejstřík Název agendy
S_AS_1 trestní OS T Přehled o vyřizování trestní agendy T věci u okresních soudů
S_AS_1.1 trestní OS T Přehled o vyřizování trestní agendy T - fyzické osoby u okresních soudů
S_AS_1.1a trestní OS T Přehled o vyřizování trestní agendy T - právnické osoby u okresních soudů
S_AS_1a trestní OS Tm Přehled o vyřizování trestní agendy Tm věci u okresních soudů
S_AS_1b trestní OS Tm Přehled o vyřizování trestní agendy Tm osoby u okresních soudů
S_AS_1c trestní OS T+Tm Přehled o vyřizování trestní agendy T + Tm věci u okresních soudů
S_AS_1d trestní OS T+Tm Přehled o vyřizování trestní agendy T + Tm fyzické osoby u okresních soudů
S_AS_2 odvolací KS To Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To věci u krajských soudů
S_AS_2.1 odvolací KS To+Tmo Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To + Tmo věci u krajských soudů
S_AS_2.3 odvolací KS To Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To - odvolání fyzických osob u krajských soudů
S_AS_2.3a odvolací KS To Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To - odvolání  právnických osob u krajských soudů
S_AS_2a.1 odvolací KS Tmo Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy Tmo věci u krajských soudů
S_AS_2a.3 odvolací KS Tmo Přehled o vyřizování trestní odvolácí agendy Tmo - odvolání osob u krajských soudů
S_AS_2a.4 odvolací KS To+Tmo Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To + Tmo - odvolání fyzických osob u krajských soudů
S_AS_2.2 odvolací KS To Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To - odvolání věci u krajských soudů
S_AS_2a.2 odvolací KS Tmo Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy Tmo - odvolání věci u krajských soudů
S_AS_2a odvolací KS To+Tmo Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To + Tmo - odvolání věci u krajských soudů
S_AS_3 trestní KS T Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy T věci u krajských soudů
S_AS_3.1 trestní KS T Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy T - fyzické osoby u krajských soudů
S_AS_3.1a trestní KS T Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy T - právnické osoby u krajských soudů
S_AS_3a trestní KS T+Tm Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy T + Tm věci u krajských soudů
S_AS_3b trestní KS T+Tm Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy T + Tm fyzické osoby u krajských soudů
S_AS_3c trestní KS Tm Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy Tm věci u krajských soudů
S_AS_3d trestní KS Tm Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy Tm osoby u krajských soudů
S_AS_4 odvolací KS To Přehled o výsledku odvolacího řízení u krajských soudů agendy To - fyzické osoby
S_AS_4.1 odvolací KS To Přehled o výsledku odvolacího řízení u krajských soudů agendy To - právnické osoby
S_AS_4a odvolací KS Tmo Přehled o výsledku odvolacího řízení u krajských soudů agendy Tmo osoby
S_AS_4a.1 odvolací KS To+Tmo Přehled o výsledku odvolacího řízení u krajských soudů agendy To + Tmo osoby
S_AS_5 odvolací VS To Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy u vrchních soudů
S_AS_6 vazby OS   Nápad vazeb před okresními soudy
S_AS_7 vazby KS   Nápad vazeb před krajskými soudy jako soudy odvolacími
S_AS_8 vazby KS   Nápad vazeb před krajskými soudy jako soudy I. stupně
S_AS_9a vazby OS   Skladba neskončených vazeb před okresními soudy
S_AS_9b vazby OS   Vyhošťovací vazby u okresních soudů
S_AS_10 vazby KS   Skladba neskončených vazeb před krajskými soudy jako soudy I. stupně odeslaných soudu II. stupně
S_AS_11a vazby KS   Skladba neskončených vazeb před krajskými soudy jako soudy I. stupně
S_AS_11c vazby KS   Skladba neskončených vazeb před krajskými soudy jako soudy II. stupně
S_AS_11b vazby KS   Vyhošťovací a vydávací vazby u krajských soudů
S_AS_11d vazby KS   Vyhošťovací, předběžné a vydávací vazby, vazby dle 454 tr.ř. a předběžné a předávací vazby u krajských soudů
S_AS_12 trestní OS   Trestní příkazy, podmíněné zastavení, narovnání, dohody o vině a trestu u okresních soudů
S_AS_12a trestní OS   Trestní příkazy, podmíněné zastavení, narovnání, dohody o vině a trestu u mladistvých osob u okresních soudů
S_AS_13 trestní OS, KS   Přehled o výkonu ochranného léčení u okresních a krajských soudů
S_AS_14a tresty KS   Přehled o výkonech soudních rozhodnutí ve věcech trestních u krajských soudů
S_AS_14b tresty OS   Přehled o výkonech soudních rozhodnutí ve věcech trestních u okresních soudů
S_AS_15 ostatní údaje OS T+Tm+Nt+Ntm+PP Přehled o nevyhotovených a nevypravených rozhodnutích trestních agend u okresních soudů
S_AS_16 ostatní údaje KS T+Tm+To+Tmo+Nt+Ntm Přehled o nevyhotovených a nevypravených rozhodnutích trestních agend u krajských soudů
S_AS_32 trestní OS T Přehled o vyřizování agendy T u okresních soudů
S_AS_33 trestní OS Tm Přehled o vyřizování agendy Tm u okresních soudů
S_AS_34 nápad OS všechny rejstříky Nápad soudních agend u okresních soudů
S_AS_34a nápad OS T+Td+Nt+P+Pž+Cd+Nc+L+PP Nápad vybraných soudních agendy u okresních soudů
S_AS_35 všeobecná OS Nt Rejstřík Nt - přípravné řízení, Nt - bez přípravného řízení u okresních soudů
S_AS_36 všeobecná OS Ntm Rejstřík Ntm - přípravné řízení, Ntm - bez přípravného řízení u okresních soudů
S_AS_37 exekuční OS E Přehled o vyřizování agendy E u okresních soudů
S_AS_38 občanskoprávní OS Ro Přehled o vyřizování agendy Ro u okresních soudů
S_AS_39 dědická OS D Přehled o vyřizování agendy D u okresních soudů
S_AS_40 občanskoprávní OS C Přehled o vyřizování agendy C u okresních soudů
S_AS_41 opatrovnická OS PaNc Přehled o vyřizování agendy P a Nc u okresních soudů
S_AS_42 odvolací KS RoDo Přehled o výsledku odvolacího řízení u krajských soudů agendy Rodo
S_AS_43 odvolací KS RoDo Přehled o vyřizování agendy Rodo u krajských soudů
S_AS_44 odvolací KS Co Přehled o výsledku odvolacího řízení u krajských soudů agendy Co
S_AS_45 odvolací KS Co Přehled o vyřizování agendy Co u krajských soudů
S_AS_46 správní soudnictví KS Az Přehled o vyřizování agendy Az u krajských soudů
S_AS_47 občanskoprávní KS C Přehled o vyřizování agendy C u krajských soudů
S_AS_48 správní soudnictví KS Ca Přehled o vyřizování agendy Ca u krajských soudů
S_AS_49 správní soudnictví KS Cad Přehled o vyřizování agendy Cad u krajských soudů
S_AS_50 obchodní KS Cm Přehled o vyřizování agendy Cm u krajských soudů
S_AS_51 obchodní KS Ro Přehled o vyřizování agendy Ro u krajských soudů
S_AS_52 obchodní KS Sm Přehled o vyřizování agendy Sm u krajských soudů
S_AS_53 všechny civilní KS Nc Přehled o vyřizování netrestní agendy Nc u krajských soudů
S_AS_54 obchodní KS Nc Předběžná opatření z rejstříku Nc u krajských soudů
S_AS_55 obchodní KS Cm Předběžná opatření z rejstříku Cm u krajských soudů
S_AS_56 obchodní KS K Předběžná opatření z rejstříku K u krajských soudů
S_AS_57 obchodní KS Kv Předběžná opatření z rejstříku Kv u krajských soudů
S_AS_58 obchodní KS K+Kv Přehled o stavu řízení v agende konkurzu a vyrovnání
S_AS_59 obchodní KS   Agenda obchodního rejstříku
S_AS_60 nápad KS všechny rejstříky Nápad soudních agend u krajských soudů
S_AS_61 určení lhůty OS, KS, VS, NS, NSS UL Přehled o řízení o návrhu na určení lhůty (§ 174a zák. č. 6/2002 Sb.) 
S_AS_62 obchodní KS INS Přehled o vyřizování agendy insolvenčního řízení u krajských soudů (soud I. stupně)
S_AS_64 občanskoprávní OS ERo Přehled o vyřizování agendy ERo u okresních soudů
S_AS_63 obchodní KS ERo Přehled o vyřizování agendy ERo u krajských soudů
S_AS_11d vazby KS   Vyhošťovací, předběžné a vydávací vazby, vazby dle § 454 tr.ř. a předběžné a předávací vazby u krajských soudů
S_AS_65 dožádání OS Td Přehled o vyřizování právních dožádání v trestním řízení u okresních soudů
S_AS_66 dožádání OS Cd Přehled o vyřizování právních dožádání v civilním řízení u okresních soudů
S_AS_67 PP OS PP Přehled o vyřizování agendy podmíněného propuštění u okresních soudů
S_AS_70 občanskoprávní OS Nc Přehled o vyřizování agendy Nc (mimo soudních exekutorů, prohlášení za mrtvého a předběžných opatření) u okresních soudů
S_AS_71 opatrovnická OS Nc Přehled o vyřizování agendy Nc - prohlášení za mrtvého u okresních soudů
S_AS_72 exekuční OS Nc Přehled o vyřizování agendy Nc - soudní exekutoři u okresních soudů
S_AS_68 opatrovnická OS Rod Přehled o vyřizování agendy Rod u okresních soudů
S_AS_69 opatrovnická OS L Přehled o vyřizování agendy L u okresních soudů
S_AS_74 dědická OS Sd Přehled o vyřizování agendy Sd u okresních soudů
S_AS_75 dědická OS U Přehled o vyřizování agendy U u okresních soudů
S_AS_73 všechny civilní KS Nc Přehled o vyřizování agendy Nc u krajských soudů
S_AS_76 příkazy OS   Přehled příkazů k zatčení a zatýkacích rozkazů u okresních soudů
S_AS_77 příkazy KS   Přehled příkazů k zatčení a zatýkacích rozkazů u krajských soudů
S_AS_78 příkazy OS   Přehled příkazů k zatčení a zatýkacích rozkazů v přípravném řízení u okresních soudů
S_AS_82a stížnosti OS St Přehled o vyřizování stížností pode § 164 a násl. zákona č. 6/2002 Sb. u okresních soudů
S_AS_82b stížnosti KS St Přehled o vyřizování stížností pode § 164 a násl. zákona č. 6/2002 Sb. u krajských soudů
S_AS_82c stížnosti VS St Přehled o vyřizování stížností pode § 164 a násl. zákona č. 6/2002 Sb. u vrchních soudů
??? vazby OS   Skladba neskončených vazeb před okresními soudy odeslaných soudu II. stupně
S_AS_79 vazby VS   Nápad vazeb před vrchními soudy
S_AS_80 vazby VS   Skladba neskončených vazeb před vrchními soudy
S_AS_83 ostatní údaje KS   Přehled o nevyhotovených a nevypravených rozhodnutích občanskopravních a obchodních agend u krajských soudů
S_AS_84 ostatní údaje KS   Přehled o nevyhotovených a nevypravených rozhodnutích agend správního soudnictví u krajských soudů
S_AS_85 odvolací VS   Přehled o nevyhotovených rozhodnutích u vrchních soudů
S_AS_86 odvolací VS   Přehled o vyřizování civilní odvolací agendy u vrchních soudů
S_AS_81 obchodní VS   Přehled o vyřizování agendy insolvenčního řízení u vrchních soudů (soud II. stupně)
S_AS_90 občanskoprávní OS Ec Přehled o vyřizování agendy EC u okresních soudů
S_AS_91 obchodní OS Ecm Přehled o vyřizování agendy ECm u krajských soudů
S_AS_92 detence OS Dt/Dtm Přehled o vyřizování agendy Dt/Dtm u okresních soudů
S_AS_93 opatrovnická OS Nc Přehled o vyřizování agendy Nc - opatrovnické oddíly u okresních soudů
S_AS_94 exekuční OS Nc Přehled o vyřizování agendy Nc - exekuční oddíly u okresních soudů
S_AS_95 exekuční OS Nc Přehled o vyřizování agendy Nc - potrvzení evropského exekučního titulu o okresních soudů
S_AS_96 exekuční OS Nc Přehled o vyřizování agendy Nc - pomoc soudu před výkonem rozhodnutí (§ 260 o.s.ř.) u okresních soudů
S_AS_97 exekuční OS Nc Přehled o vyřizování agendy Nc - prohlášení o majetku (§ 260a a násl. o.sř.) u okresních soudů
S_AS_98 občanskoprávní OS   Platební rozkazy, odpory a zrušené platební rozkazy u okresních soudů
S_AS_99 obchodní KS   Platební rozkazy, odpory a zrušené platební rozkazy u krajských soudů
S_AS_100 obchodní KS Icm Přehled o vyřizování agendy incidenčních sporů u krajských soudů (soud I. stupně)
S_AS_101 správní soudnictví KS A Přehled o vyřizování agendy A u krajských soudů
S_AS_102 správní soudnictví KS Af Přehled o vyřizování agendy Af u krajských soudů
S_AS_103 správní soudnictví KS Ad Přehled o vyřizování agendy Ad u krajských soudů
S_AS_104 správní soudnictví KS Na Přehled o vyřizování agendy Na u krajských soudů
S_AS_105 exekuční OS EXE Přehled o vyřizování agendy EXE u okresních soudů
S_AS_106 občanskoprávní OS EVC Přehled o vyřizování agendy EVC u okresních soudů
S_AS_107 obchodní KS EVCm Přehled o vyřizování agendy EVCm u krajských soudů
S_AS_108 exekuční OS EXE Přehled o vyřizování agendy EXE - soudní exekutoři u okresních soudů
S_AS_109 exekuční OS EXE Přehled o vyřizování agendy EXE - potrvzení evropského exekučního titulu o okresních soudů
S_AS_110 exekuční OS EXE Přehled o vyřizování agendy EXE - pomoc soudu před výkonem rozhodnutí (§ 260 o.s.ř.) u okresních soudů
S_AS_111 exekuční OS EXE Přehled o vyřizování agendy EXE - prohlášení o majetku (§ 260a a násl. o.sř.) u okresních soudů
S_AS_112 obchodní VS   Přehled o vyřizování agendy incidenčních sporů u vrchních soudů (soud II. stupně)
S_AS_113 ostatní údaje OS   Přehled o nevyhotovených a nevypravených rozhodnutích civilních agend u okresních soudů
S_AS_114 tresty OS   Promlčené výkony trestů/trestních opatření a osvědčení ze zákona u okresních soudů
S_AS_115 tresty KS   Promlčené výkony trestů/trestních opatření a osvědčení ze zákona u krajských soudů
S_AS_116 obchodní KS EC Přehled o vyřizování agendy EC u krajských soudů
S_AS_117 exekuční OS EXE Přehled o vyřizování agendy EXE - prohlášení o vykonatelnosti (nařízení rady EU č. 44/2001) u okresních soudů
S_AS_118 občanskoprávní OS EPR Přehled o vyřizování agendy EPR u okresních soudů
S_AS_119 občanskoprávní KS EPR Přehled o vyřizování agendy EPR u krajských soudů
S_AS_120 vyřízení OS   Přehled o počtu vyřízených věcí u okresních soudů
S_AS_121 vyřízení KS   Přehled o počtu vyřízených věcí u krajských soudů

< Zpět na začátek stránky

Přehled agend státních zastupitelství

 

Kód agendy Úroveň Název agendy
S_AZ_1 OSZ Nápad a vyřizování všeobecné agendy – Okresní státní zastupitelství
S_AZ_2 KSZ Nápad a vyřizování všeobecné agendy – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_3 VSZ Nápad a vyřizování všeobecné agendy – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_4 NSZ Nápad a vyřizování všeobecné agendy – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_5 OSZ Nápad a vyřizování trestní agendy – Okresní státní zastupitelství
S_AZ_6 KSZ Nápad a vyřizování trestní agendy – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_7 KSZ Nápad a vyřizování trestní a přezkumné agendy – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_8 VSZ Nápad a vyřizování trestní agendy a trestní a přezkumné agendy – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_9 NSZ Nápad a vyřizování trestní agendy a trestní a přezkumné agendy – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_10 OSZ Nápad a vyřizování netrestní agendy – Okresní státní zastupitelství - 1. část 
S_AZ_11 OSZ Nápad a vyřizování netrestní agendy – Okresní státní zastupitelství - 2. část
S_AZ_12 KSZ Nápad a vyřizování netrestní agendy – Krajské státní zastupitelství - 1. část 
S_AZ_13 KSZ Nápad a vyřizování netrestní agendy – Krajské státní zastupitelství - 2. část
S_AZ_14 VSZ Nápad a vyřizování netrestní agendy – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_15 NSZ Nápad a vyřizování netrestní agendy – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_16 OSZ Přehled o stavu vazeb – Okresní státní zastupitelství
S_AZ_17 KSZ Přehled o stavu vazeb – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_18 VSZ Přehled o stavu vazeb – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_19 KSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem trestu – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_20 VSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem trestu – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_21 NSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem trestu – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_22 KSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem vazby – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_23 VSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem vazby – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_24 NSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem vazby – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_25 OSZ Nápad a vyřizování agendy zkráceného přípravného řízení – Okresní státní zastupitelství
S_AZ_26 VSZ Nápad a vyřizování agendy - dovolání – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_27 NSZ Nápad a vyřizování agendy - dovolání a přezkoumávání usnesení podle §174a tr. ř. – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_28 OSZ Nápad a vyřizování agendy - vyšetřování na státním zastupitelství – Okresní státní zastupitelství
S_AZ_29 OSZ Nápad a vyřizování agendy pro zkrácené řízení na státním zastupitelství o trestné činnosti příslušníků policie a BIS – Okresní státní zastupitelství
S_AZ_30 OSZ Nápad a vyřizování agendy všeobecné pro vyšetřování a zkrácené přípravné řízení o trestné činnosti policistů a příslušníků BIS – Okresní státní zastupitelství
S_AZ_31 OSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy – Okresní státní zastupitelství
S_AZ_32 KSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_33 VSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_34 NSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_35 KSZ Nápad a vyřizování agendy - dovolání – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_36 OSZ Nápad a vyřizování agendy podmíněného propuštění a přeřazení – Okresní státní zastupitelství
S_AZ_37 NSZ Nápad a vyřizování agendy - analytická a legislativní činnost – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_38 KSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem zabezpečovací detence – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_39 VSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem zabezpečovací detence – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_40 NSZ Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem zabezpečovací detence – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_41 KSZ Nápad a vyřizování agendy mezinárodní justiční spolupráce – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_42 VSZ Nápad a vyřizování agendy mezinárodní justiční spolupráce – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_43 NSZ Nápad a vyřizování agendy odposlechů – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_44 OSZ Věci předané do ciziny a převzaté z ciziny – Okresní státní zastupitelství
S_AZ_45 KSZ Věci předané do ciziny a převzaté z ciziny – Krajské státní zastupitelství
S_AZ_46 VSZ Věci předané do ciziny a převzaté z ciziny – Vrchní státní zastupitelství
S_AZ_47 NSZ Věci předané do ciziny a převzaté z ciziny – Nejvyšší státní zastupitelství
S_AZ_48 KSZ Nápad a vyřizování agendy zkráceného přípravného řízení - KSZ
S_AZ_49 OSZ Uznání a výkon rozhodnutí v rámci EU - OSZ
S_AZ_50 OSZ Uznání a výkon rozhodnutí v rámci EU - OSZ
S_AZ_51 OSZ Uznání a výkon rozhodnutí v rámci EU - OSZ
S_AZ_52 OSZ Uznání a výkon rozhodnutí v rámci EU - OSZ
S_AZ_53 OSZ Uznání a výkon rozhodnutí v rámci EU - OSZ
S_AZ_53a OSZ Uznání a výkon rozhodnutí v rámci EU - OSZ
S_AZ_54 OSZ Nápad a vyřizování agendy mezinárodní justiční spolupráce - OSZ
S_AZ_55 KSZ Nápad a vyřizování agendy mezinárodní justiční spolupráce - KSZ
S_AZ_56 VSZ Nápad a vyřizování agendy mezinárodní justiční spolupráce - VSZ
S_AZ_57 NSZ Nápad a vyřizování agendy mezinárodní justiční spolupráce - NSZ
S_AZ_58 NSZ Nápad a vyřizování agendy mezinárodní justiční spolupráce - NSZ
S_AZ_59 OSZ Přehled o uložených předběžných opatření - OSZ
S_AZ_60 KSZ Přehled o uložených předběžných opatření - KSZ
S_AZ_61 VSZ Přehled o uložených předběžných opatření - VSZ
S_AZ_62 NSZ Přehled o uložených předběžných opatření - NSZ

< Zpět na začátek stránky