Informace o kontrolách exekutorských úřadů provedených v roce 2018

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, byly dle schváleného plánu kontrol exekutorských úřadů pro rok 2018 provedeny v loňském roce kontroly vybraných exekutorských úřadů.

Kontroly jednotlivých exekutorských úřadů byly prováděny v rozsahu dle ust. § 7 odst. 2 a 3 exekučního řádu, tedy zejména kontrolou spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora.

Ke kontrole bylo vybráno 60 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro rok 2018. Mimo plán kontrol proběhla 1 kontrola mimořádná. Celkem tedy bylo v roce 2018 zkontrolováno 61 exekutorských úřadů.

K dnešnímu dni (tj. 31. 3. 2019) nejsou ještě všechny kontroly řádně ukončeny, u některých stále probíhá došetřování zjištěných nedostatků. V rámci již ukončených kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena upozorněním na nesprávný postup přímo v protokolu z kontroly či na místě kontroly nebo pouze konstatováním pochybení do protokolu – celkem 24 případů, nebo písemnou výtkou dle ust. § 7a exekučního řádu – 19 případů. Ministr spravedlnosti v souvislosti s provedenými kontrolami nepodal prozatím žádný návrh na zahájení kárného řízení.