Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Vláda schválila novelu kárného řádu pro soudce, státní zástupce a soudní exekutory

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě k projednání novelu zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (kárný řád). Předložením tohoto návrhu naplňujeme další bod z Programového prohlášení vlády.

„Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že přijme opatření k posílení odpovědnosti státních zástupců. Předložením kárného řádu, a již ve sněmovně projednávaného zákona o státním zastupitelství, jednak plníme náš závazek a také jeden z milníků Národního plánu obnovy (NPO). Díky tomu bude moci ČR z NPO čerpat cca 3 mld. Kč," uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Cíle novely:

 1. Posílení odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.
 2. Posílení práva na spravedlivý proces, a to zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku – odvolání.
 3. Zvýšení efektivity kárných řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

Návrh zákona o kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců zavádí dvoustupňové kárné řízení. Kárnými soudy prvního stupně budou vrchní soudy a odvolacími kárnými soudy budou Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud. Mají též být zavedena opatření, která povedou ke zvýšení efektivity kárných řízení. Základní parametry zákona jsme opakovaně projednávali se zástupci justice, kterým bych tímto chtěl poděkovat,“ dodal Pavel Blažek.

Navrhuje se:

 1. Nově upravit pravomoc a příslušnost ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (rozšířit okruh kárných soudů),
 2. zavést odvolací přezkum,
 3. nové složení kárných senátů,
 4. zřízení sjednocujícího kárného senátu odvolacích kárných soudů (za účelem sjednocování judikatury),
 5. přezkum výtky kárným soudem,
 6. prodloužení subjektivní lhůty pro podání kárného návrhu ze 6 měsíců na 9 měsíců,
 7. omezit doplácení platu soudci nebo státnímu zástupci, který byl dočasně zproštěn výkonu funkce,
 8. rozšířit okruh případů, ve kterých lze požadovat od soudce a státního zástupce regresní úhradu podle zákona č. 82/1998 Sb.

Podle této novely mají být kárná řízení vedena od 1. ledna 2025.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

31. ledna 2024