Ministerstvo spravedlnosti dnes na jednání Poslanecké sněmovny představilo čtyři návrhy zákonů

Ministerstvo spravedlnosti plní legislativní závazky. Poslanecká sněmovna dnes totiž do dalšího projednávání postoupila několik zákonů z dílny Ministerstva spravedlnosti. Konkrétně dnes Pavel Blažek představil návrh zákona o státním zastupitelství, změnu zákona o výkonu trestu odnětí svobody, o výkonu vazby, o výkonu zabezpečovací detence a návrh zákona o hromadném řízení.

Změna zákona o státním zastupitelství

 • Novela jasně eliminuje riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na fungování státního zastupitelství.
 • Předložená novelizace zákona o státním zastupitelství, zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů se zaměřuje především na oblast právní úpravy postavení vedoucích státních zástupců.
 • Např. zavádí 7leté funkční období pro nejvyššího státního zástupce bez možnosti opakování.
 • Právně upravuje postavení vedoucích státních zástupců.
 • Jasně stanovuje pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců.
 • Nově budou moci být vedoucí státní zástupci odvolatelní pouze v kárném řízení.
 • Nejvyššího státního zástupce bude moci i nadále odvolat vláda, zákon ale stanovuje jasné a konkrétní důvody. Proti nim se navíc může vrchní žalobce bránit u Nejvyššího správního soudu.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o výkonu trestu odnětí svobody, o výkonu vazby, o výkonu zabezpečovací detence a další související zákony

 • Návrhem dochází ke zcela nové úpravě nakládání s penězi osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu zabezpečovací detence.
 • Hlavní navrhovanou koncepční změnou je sjednocení postupů při nakládání s příjmy odsouzených a chovanců a zakotvení obdobné úpravy ve vztahu k vazebně stíhaným, pokud to není s ohledem na odlišnosti vyplývající z výkonu vazby vyloučeno.
 • Se všemi těmito penězi se bude v zásadě zacházet obdobně, jako se dnes zachází s pracovní odměnou odsouzeného – díky tomu bude možné tvořit kapesné a úložné u všech vězňů majících jakýkoli příjem, což umožní jejich snazší přechod na svobodu.
 • Dochází rovněž k úpravě poskytování tzv. sociálního kapesného, to se navyšuje z částky 100 Kč na 150 Kč.

Návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním

 • Reaguje na potřebu implementovat unijní směrnici o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.
 • Přispěje k větší efektivitě civilního procesu, odbřemenění českých soudů, ke sjednocení rozhodovací praxe v obdobných případech a v neposlední řadě také k lepší vymahatelnosti a posílení práv spotřebitelů.
 • Zamezí tomu, aby byly hromadné žaloby v ČR zneužívány.
 • Hromadné řízení by tedy mělo být umožněno jen ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli a mělo by se týkat jen spotřebitelů, kteří se do řízení přihlásili. Hromadné žaloby by přitom měly podávat jen předem určené spotřebitelské neziskové organizace, které budu dopředu prověřené Ministerstvem průmyslu a obchodu a následně budou podléhat jeho průběžné kontrole.

Vládní návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

 • Účelem je zefektivnění správy zajištěného majetku v návaznosti na předchozí analytické a koncepční materiály zpracované v této oblasti a na výstupy z meziresortní pracovní skupiny zřízené za tímto účelem (MS, MV, NCOZ, MD, NSZ, ÚZSVM).

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí 

15.9. 2023