Potřebuji právní pomoc

Potřebujete poradit v oblasti práva a nevíte, kam se obrátit? Vyberte si jednu z organizací, která nabízí bezplatné poradenství. Získáte tak základní orientaci ve svém problému a pak se rozhodnete, jak dále. Můžete také vyhledat advokáta a nechat se v případu zastupovat. Nemůžete si jej dovolit? I pro tyto případy existuje řešení.

Potřebuji právní poradenství. Kde mám hledat?

Řešíte-li problém v oblasti exekuce, mohou Vám pomoci bezplatné poradny Exekutorské komory v Praze, Brně, Plzni a Ostravě. Uděláte si jasno v exekučním řízení a předejdete tím řadě případných problémů a nedorozumění.    

Pomoc najdete i u Asociace občanských poraden. Sdružuje organizace, které poskytují bezplatné poradenství v několika právních oblastech hlavně rodičům samoživitelům, nezaměstnaným, lidem žijícím na hranici existenčního minima a národnostním menšinám.

Alianceprotidluhum.cz Vám může pomoci s orientací v problematice dluhů a získat základní povědomí o tom, jak dluhy řešit. Na webu se také dozvíte, na koho se ve Vašem regionu můžete se svým problémem obrátit.

Radu můžete získat i u budoucích právníků ve Studentské právní poradně při Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti zde pod vedením advokátů nebo vyučujících poskytují bezplatné právní poradenství.

Podobný projekt spustil také magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. V této poradně pod odborným vedením zaměstnanců pražského magistrátu poskytují právní konzultace studenti vyšších ročníků právnické fakulty.

Bezplatné právní poradenství nebo právní pomoc nabízí rovněž další neziskové organizace a spolky. Právní poradenství možná poskytuje i Vaše obec nebo město. Zeptejte se přímo na obecním úřadě nebo hledejte na webových stránkách.  

V každém případě si dejte pozor na podvodné firmy, které se budou snažit na Vašem problému pouze vydělat.

Jsem v nepříznivé ekonomické situaci a nemám peníze na drobnou právní poradu u advokáta. Jaké mám možnosti?

Můžete se obrátit na Českou advokátní komoru a požádat o advokáta, který Vám ve Vaší věci poradí. Máte nárok až na 120 minut právního poradenství ročně. Za vyřízení žádosti zaplatíte poplatek ve výši 100 Kč. Stokorunový poplatek však nehradíte, pokud jste např. držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi nebo osoba mladší 15 let. Žádost je nutné podat na speciálním formuláři, který je k dispozici zde nebo na webu České advokátní komory.

Neobejdu se bez advokáta. Kde ho najdu?

Advokáta můžete najít na webu České advokátní komory. Vyhledávejte podle města, ve kterém advokát působí, podle oblasti, které se věnuje (trestnímu, rodinnému, obchodnímu právu a podobně) nebo podle jazyka, který advokát ovládá. Advokát Vám může nabídnout právní poradenství nebo právní zastoupení.

Dávejte pozor na takzvané vinkláře, kteří vykonávají určitou profesi, ačkoliv k tomu nemají vzdělání, dostatečnou praxi ani potřebné oprávnění. Advokát, kterého nenajdete na webu České advokátní komory, nemá oprávnění vystupovat jako advokát.

Jsem v nepříznivé ekonomické situaci a nemám peníze na advokáta. Jaké mám možnosti?

Můžete se obrátit na Českou advokátní komoru a požádat, aby Vám advokáta určila, a to tehdy, když:

  1. potřebujete právní pomoc ve správním řízení
  2. potřebuje právní pomoc v řízení před Ústavním soudem
  3. jste sami nebyli schopni si advokáta obstarat (to doložte dvěma odmítajícími prohlášeními) a zároveň nesplňujete podmínky pro ustanovení advokáta soudem (takzvaného advokáta ex offo).

Právní služby určeného advokáta hradit nebudete, ale musíte prokázat svou nemajetnost.  

Žádost o určení advokáta směřujte přímo České advokátní komoře a je nutné ji podat na speciálním formuláři. Ten najdete zde nebo na webu České advokátní komory. Za vyřízení žádosti nic neplatíte.

Můj případ se dostal k soudu. Jak je to s právním zastoupením?

1. Jsem účastníkem občanského soudního řízení:

Advokáta nutně mít nemusíte, ale je to vždy výhodnější, předejdete tím případným chybám, které mohou prodloužit celý proces. Ale jde-li o složité soudní řízení, soud Vám jej přidělí. Je to ve Vašem zájmu. V některých případech je zastupování advokátem dokonce ze zákona povinné (například u dovolacího řízení).

Soud můžete sami požádat o ustanovení zástupce a současně o osvobození od soudních poplatků.

Co pro to mám udělat?

Musíte podat žádost pro ustanovení právního zástupce před soudem a prokázat, že Vaše majetkové poměry nestačí na to, abyste si zástupce hradili sami.  Tyto skutečnosti musíte přesně doložit a připojit je k žádosti.

Osvobození od soudních poplatků se zpravidla přiznává pouze částečné. Úplné osvobození od poplatků je výjimečné, pouze v případě zvlášť závažných důvodů.

Kam žádost podat?

Žádost pro ustanovení právního zástupce a návrh na osvobození od soudních poplatků podejte k soudu, který vede Vaše řízení.

Platí se za podání žádosti?

Za podání žádosti nic neplatíte.

2. Jsem účastníkem trestního řízení:

Je zcela na Vás, jestli se před soudem necháte zastupovat. Nicméně v trestním řízení se důrazně doporučuje advokáta mít. V případech takzvané nutné obhajoby, kdy jste ve vazbě, ve vězení, nebo když Vám hrozí více než pět let odnětí svobody, máte dokonce povinnost být v trestním řízení zastupován obhájcem. Pokud si jej neobstaráte sám, ustanoví Vám jej soud a náklady na něj hradí stát. Pokud však budete nakonec odsouzeni, stát po Vás bude tuto částku požadovat.

Můžu požádat o úhradu nákladů na obhajobu?

Ano. Ovšem stejně jako v civilním řízení musíte oprávněnost nároku prokázat. Soud pak rozhodne, jestli máte nárok na bezplatnou obhajobu nebo Vám náklady sníží.

Kam žádost podat?

Žádost podejte spolu s přílohami dokládajícími Vaše majetkové poměry prostřednictvím státního zástupce v přípravném řízení nebo soudu prvního stupně, jedná-li se už o řízení před soudem.

Platí se za podání žádosti?

Za podání žádosti nic neplatíte.

Užitečné odkazy

Rozšířená bezplatná právní pomoc a formuláře ke stažení