Jednání Kolegia dne 14. prosince 2016

Druhé jednání Kolegia se konalo dne 14. prosince 2016. Úvodem byla diskutována opatření, která by mohla být přijata v oblasti porodnictví, byť ESLP v rozsudku Dubská a Krejzová proti České republice neshledal v neumožnění porodů v domácím prostředí za pomoci porodní asistentky porušení Úmluvy. Po části, v níž byl probírán aktuální stav výkonu rozsudků projednávaných na prvním zasedání Kolegia (viz výše), byla diskutována nová rozhodnutí ESLP proti České republice. Jednalo se o rozsudek Červenka proti České republice týkající se nedobrovolného pobytu v zařízení sociální péče a stížnost Maslák proti České republice, která poukazovala na z hlediska Úmluvy problematický režim provádění důkladných osobních prohlídek v českých vězeňských zařízeních. Závěrem byla diskutována potřeba analýzy fungování kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřených délek řízení, na jehož možné nedostatky poukazuje deset stížností aktuálně projednávaných ESLP, a možné dopady závěrů velkého senátu ESLP v rozsudku ve věci Blokhin proti Rusku týkajícím se soudnictví ve věcech mládeže pro českou právní úpravu a praxi.

podklady | zápis