Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a k posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráci. Přispívající státy, kladou velký důraz na sdílení,  výměnu zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci což je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Podpora z Fondů EHP a Norska je realizována v rámci několikaletých cyklů, tzv. Programových období.

Programové období 2004–2009

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2004–2009 vyčleněno celkem 82,9 mil EUR. Z toho bylo pro realizaci individuálních projektů a programů alokováno 2,49 mil. EUR pro oblast Implementace Schengenského acquis a posilování justice.

Přehled projektů:

PROGRAM NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO             PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ
REALIZACE
UKONČENÍ
REALIZACE
ROZPOČET PROJEKTU
Fondy EHP a Norska
2004 -2009
Systém dalšího vzdělávání pracovníků PMS
 CZ 0001-18
Probační a mediační služba 1.11.2009 30.11.2010 2 944 000 Kč
Fondy EHP a Norska
2004 -2009
E-learningové vzdělávání v resortu justice
CZ00056 
Ministerstvo spravedlnosti  1.2.2008 30.11.2011 15 275 000 Kč

Programové období 2009–2014

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2009–2014 vyčleněno celkem 131,8 mil. EUR. Z toho 4,9 mil. EUR bylo alokováno na program Budování kapacit a spolupráce v justici. Cílem programu bylo zlepšení účinnosti soudního systému, podpora zranitelných skupin ve věznicích a příprava vězňů pro běžný život ve společnosti. Dalším cílem bylo překonávání problémů s přeplněností věznic a zvyšování kompetencí pracovníků probační a mediační služby a vězeňské služby.

Přehled projektů:

PROGRAM                NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ
REALIZACE
UKONČENÍ
REALIZACE
ROZPOČET PROJEKTU

Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Výměnná studijní cesta v rámci Norska a České republiky - výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu
NF-CZ15-BFB-1-020-01-2017
Probační a mediační služba 28.8.2017 8.9.2017 1 043 938 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Studijní cesta do Norska - výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti  otevřených věznic NF-CZ15-
BFB-1-021-01-2017

Ministerstvo spravedlnosti 21.8.2017 24.8.2017 430 000 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Bilaterální spolupráce zaměstnanců českých a norských ženských věznic
NF-CZ15-BFB-1-019-2017
Vězeňská služba ČR 9.8.2017 15.9.2017 1 171 680 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Mezinárodní konference - otevřená věznice (Stráž pod Ralskem)
NF-CZ15-BFB-1-018-01-2017
Ministerstvo spravedlnosti 6.3.2017 7.3.2017 462 460 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Studijní cesta do Norska - prohloubení znalostí o systému otevřené věznice
NF-CZ15-BFB-1-017-01-2016
Ministerstvo spravedlnosti 22.8.2016 24.8.2016 481 161 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Multilaterální seminář v Rumunsku na téma "ECHR jako integrální součást justiční metodologie - motivace soudních rozhodnutí"
NF-CZ15-BFB1-016
Ministerstvo spravedlnosti 6.4.2016 8.4.2016 425 575 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Multilaterální seminář v Polsku "ECHR jako integrální součást justiční
metodologie - motivace soudních rozhodnutí"
reg. č. NF-CZ15-BFB-1-013-01-2015
Ministerstvo spravedlnosti 28.9.2015 29.9.2015 16 960 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Studijní cesta do Norska - výměna zkušeností v oblasti elektronického monitoringu a probačních domů
NF-CZ15-BFB-1-012-2015
Ministerstvo spravedlnosti 14.9.2015 18.9.2015 497 940 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby NF-CZ15-PDP-3-002-01-2014

Vězeňská služba ČR 23.9.2014 30.4.2017 16 135 983 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo NF-CZ15-PDP-4-004-01-2014

Vězeňská služba ČR 23.9.2014 30.4.2017 13 297 038 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava NF-CZ15-PDP5-005-01-2014

Vězeňská služba ČR 23.9.2014 30.4.2017 14 885 381 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram NF-CZ15-PDP-6-006-01-2014                                                        

Vězeňská služba ČR 23.9.2014 30.4.2017 13 959 008 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve věznici Kuřim NF-CZ15-PDP-7-007-01-2014 Vězeňská služba ČR 1.9.2014 30.4.2017 13 959 205 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Zavedení videokonferencí v resortu justice NF-CZ15-PDP-1-003-01-2014 Ministerstvo spravedlnosti 20.8.2014 30.4.2017 61 129 617 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR NF-CZ15-PDP-2-001-01-2013 Probační a mediační služba 12.6.2014 30.4.2017 11 106 911 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Řízení Programu: CZ 15 (Program CZ 15: Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů)
NF-CZ15-MNG-3-010-2015

Ministerstvo spravedlnosti 31.10.2013 30.9.2017 1 470 545 Kč

Programové období 2014–2021

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 vyčleněno celkem 184,5 milionů EUR, z toho pro resort justice cca 9 mil. EUR. Resort justice bude čerpat finanční podporu z Programu Spravedlnost, z něhož půjde celkem 6 mil. EUR na projekty zaměřené na alternativní opatření v oblasti vězeňství, podporu nápravných opatření ve vězeňské a následné péči, implementaci reintegračních programů a vzdělávacích aktivit pro osoby ve výkonu trestu.

Dále z programu Řádná správa věcí veřejných je celkem 850 tisíc EUR směřováno na aktivity vedoucí ke zlepšení obecného vnímání problematiky korupce v České republice a její prevence.

A z programu Lidská práva je přes 2 mil. EUR směřováno na projekty, které mají za cíl zvýšení informovanosti o mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv, dále pak na aktivity, které povedou ke zlepšení situace obětí trestných činů.