Programové období 2014–2020

programovém období 2014–2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard EUR, které je možné čerpat v rámci národních operačních programů, programů přeshraniční spolupráce a programů nadnárodní a mezinárodní spolupráce.

Ministerstvo spravedlnosti a další organizační složky resortu justice využívají či plánují využít prostředky těchto programů:

Přehled projektů:

OPERAČNÍ PROGRAM NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ
REALIZACE
UKONČENÍ
REALIZACE
VÝŠE DOTACE
OP ŽP

Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 2396/11 a Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 21/40

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006780

více zde

Krajský soud v Plzni 1.1.2019 31.12.2021 12 539 059 Kč
OP ŽP

Snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006756

Více zde

Okresní soud  Plzeň-město 19.6.2018 30.8.2022 8 654 122 Kč
OP ŽP

Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Teplicích
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006683

více zde

Okresní soud  v Teplicích 21.6.2018 31.3.2021 21 335 130 Kč
OP ŽP

Energeticky úsporný projekt ve Věznici Nové Sedlo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006720

více zde

Vězeňská služba 1.7.2019 30.4.2023 53 900 000 Kč
OP ŽP

Energeticky úsporný projekt ve Věznici Ostrov CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006702

více zde

Vězeňská služba 1.7.2019 31.8.2022 114 100 000 Kč
OP ŽP

Energeticky úsporný projekt ve Věznici Všehrdy CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006703

více zde

Vězeňská služba 1.7.2019 30.9.2022 116 200 000 Kč
OP ŽP

Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006698

více zde

Vězeňská služba 1.5.2020 28.2.2021 62 150 000 Kč
OPZ

Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008096

více zde

Justiční akademie 1.1.2018 30.11.2021 9 561 495 Kč
OPZ

Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008095

více zde

Justiční akademie 1.1.2018 30.11.2021 9 727 687 Kč
OP ŽP

Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Litoměřich
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006302

více zde

Okresní soud v Litoměřicích 12.6.2018 30.8.2021 34 358 677 Kč
IROP

Agendový informační systém Probační a mediační služby 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006422

více zde

Probační a mediační služba 18.5.2018 30.9.2022 48 620 000 Kč
IROP

Odhalování kybernetických zranitelností nástroji vulnerability managementu
CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0002919

více zde

Ministerstvo spravedlnosti  9.6.2016 30.4.2019 11 635 383 Kč
OPZ

Proč zrovna já? II - Komplexní poradenství pro oběti trestných činů
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003557

více zde

Probační a mediační služba 1.7.2016 30.6.2020 86 675 635 Kč
OPZ

Na správnou cestu! II - Rozvoj a rozšíření činnosti týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002236

více zde

Probační a mediační služba 1.5.2016 31.8.2020 42 665 000 Kč
OPZ

Křehká šance II - Rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění, zavedení dvou inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002257

více zde

Probační a mediační služba 1.5.2016 30.4.2020 64 657 802 Kč
IROP

eJustice 2020 - část e ISIR
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0002820

Více zde

Ministerstvo spravedlnosti  25.1.2017 15.11.2024 219 946 300 Kč
OP ŽP

Energeticky úsporný projekt ve Věznici Jiřice

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006696

více zde

Vězeňská služba 1.7.2019 31.5.2021 50 300 000 Kč
OPŽP

Energeticky úsporný projekt ve Věznici Pankrác

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008703

více zde

Vězeňská služba 1.7.2019 31.7.2023 106 766 200 Kč
OPZ

Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0010229

více zde

Vězeňská služba 1.2.2019 31.8.2021 8 516 941 Kč
OPZ

Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010429

více zde

Vězeňská služba 1.4.2019 30.6.2023 14 796 944 Kč
Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko

Justice CZ-SN

CZ-SN100391441

více zde

Ministerstvo spravedlnosti 30.9.2019 31.10.2022 3 425 000 Kč
IROP

eJustice - část Informační systém Rejstříku trestů

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006591

více zde

Rejstřík trestů 1.9.2019 30.11.2022 52 761 495 Kč