Městský soud v Praze

Informační centrum

Informační centra Městského soudu v Praze
Z důvodu zajištění bezproblémového průběhu nahlížení do spisu, doporučujeme všem žadatelům o nahlížení, aby o svém úmyslu přijít nahlížet do soudního spisu informovali pracovnice informačního centra nejméně dva pracovní dny předem. V případě, že tak neučiní, vystavují se riziku, že se předmětný spis nepodaří k nahlédnutí ihned zajistit a bude nezbytné se k nahlížení objednat v jiném náhradním termínu. Informační centrum neposkytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a neposkytuje specializované právní poradenství. Se žádostí o právní rady je nezbytné se obrátit na profesionální poskytovatele právních služeb.
 

Informační centrum - pracoviště Spálená

telefon:
+420 221 932 261
+420 221 932 637
+420 221 932 641

 

email:
info@msoud.pha.justice.cz - pouze pro objednávání nahlížení do spisů a pro komunikaci s Informačním centrem

 

úřední hodiny:

pondělí

7:30 – 16:30

úterý

7:30 – 16:00

středa

7:30 – 17:00

čtvrtek

7:30 – 16:00

pátek

7:30 – 14.30 

 

 

 

 

Informační centrum - pracoviště Slezská

telefon:
+420 224 172 223
+420 224 172 224 (studovna spisů)
+420 224 172 225 (studovna spisů)

email:
infoslezska@msoud.pha.justice.cz - pouze pro komunikaci s Informačním centrem
studovnaspisu@msoud.pha.justice.cz - pouze pro objednávání nahlížení do spisů   

 

Informace pro veřejnost a žadatele o nahlížení do spisů

 

 

úřední hodiny:

pondělí

7:30 – 16:30

úterý

7:30 – 16:00

středa

7:30 – 17:00

čtvrtek

7:30 – 16:00

pátek

7:30 – 14.30