Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Aktuality/Kontakty

AKTUALITY

Opatření předsedkyně Městského soudu v Praze č. 126 o činnosti MS v Praze v nouzovém stavu (pro veřejnost)
Tisková zpráva k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2020, sp. zn. 18 A 59/2020, rozsudek zde
Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení s ohledem na výrazně zhoršenou epidemiologickou situaci v rámci nouzového stavu - celý text zde
Opatření předsedkyně Městského soudu v Praze č. 123 o činnosti MS v Praze v nouzovém stavu

 

Tisková zpráva k rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 2. září 2020, sp. zn. 10 A 73/2020, jímž soud řešil nejednotnou aplikaci ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona ve znění novely č. 225/2017 Sb., stavebními úřady. Městský soud v Praze při interpretaci ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona dospěl k závěru, že jednoznačné znění tohoto ustanovení neumožňuje závazné stanovisko, na jehož základě stavební úřad rozhodl v prvním stupni, přezkoumat v odvolacím řízení po uplynutí jednoho roku od jeho vydání. Účelem této právní úpravy je posílení právní jistoty stavebníka. Celý text rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 10 A 73/2020 zde.
 

Způsob zveřejňování vstupu do likvidace a oznámení věřitelům
K zajištění účinků sledovaných § 13 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (nahrazení zveřejnění v obchodním věstníku) je třeba u všech subjektů, které vstoupí do likvidace, spolu s návrhem na zápis této skutečnosti do příslušného veřejného rejstříku, navrhnout k zápisu v části „ostatní skutečnosti" rovněž výzvu věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
U subjektů zrušených soudem, soud provede zápis vstupu do likvidace a jmenovaného likvidátora z úřední povinnosti přímým zápisem, výzvu věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku však musí opět navrhnout k zápisu likvidovaný subjekt.
Pouhým vložením oznámení do sbírky listin příslušného veřejného rejstříku účinky sledované vládním nařízením nenastávají.
Vedle této možnosti stále zůstává zachována možnost zveřejnění v obchodním věstníku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKTY

 

Městský soud v Praze - budova Spálená
Spálená 2
112 16 Praha 2
IČO: 00215660
tel.: +420 221 931 111
fax: +420 224 947 049
datová schránka: snkabbm
e-mail: podatelna@msoud.pha.justice.cz

 

Městský soud v Praze - budova Slezská
Slezská 9
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 172 223-6
fax:+420 222 512 441 
datová schránka: snkabbm
e-mailpodatelna@msoud.pha.justice.cz
 

 

 

Městský soud v Praze - Centrální spisovna Městského soudu v Praze
Jiráskova 166
253 01 Hostivice
tel.: +420 224 172 613, 614
fax: +420 224 172 612
e-mail: cs@msoud.pha.justice.cz

 

Tisková mluvčí Městského soudu v Praze
Mgr. Markéta Puci
mobil:       +420 773 783 831
kancelář:  +420 221 932 625
e-mail:      mpuci@msoud.pha.justice.cz
 

Informační centrum
Elektronická podatelna
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Spálená
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Slezská
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Centrální spisovna
Datové schránky soudů v působnosti Městského soudu v Praze