Městský soud v Praze

Aktuality/Kontakty

AKTUALITY


UPOZORNĚNÍ
Městský soud v Praze upozorňuje osoby z řad veřejnosti, že z důvodu ochrany života a zdraví osob pohybujících se v prostorách budov soudu, je v souladu s bezpečnostně požárními limity celková kapacita jednotlivých budov omezena. V případech exponovaných jednání, vyvolávajících zvýšený zájem veřejnosti o účast na nich, je proto potřeba brát tuto skutečnost na zřetel s tím, že celkový počet osob z řad veřejnosti může být regulován.

Způsob zveřejňování vstupu do likvidace a oznámení věřitelům
K zajištění účinků sledovaných § 13 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (nahrazení zveřejnění v obchodním věstníku) je třeba u všech subjektů, které vstoupí do likvidace, spolu s návrhem na zápis této skutečnosti do příslušného veřejného rejstříku, navrhnout k zápisu v části „ostatní skutečnosti" rovněž výzvu věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
U subjektů zrušených soudem, soud provede zápis vstupu do likvidace a jmenovaného likvidátora z úřední povinnosti přímým zápisem, výzvu věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku však musí opět navrhnout k zápisu likvidovaný subjekt.
Pouhým vložením oznámení do sbírky listin příslušného veřejného rejstříku účinky sledované vládním nařízením nenastávají.
Vedle této možnosti stále zůstává zachována možnost zveřejnění v obchodním věstníku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKTY


Městský soud v Praze - budova Spálená
Spálená 2
112 16 Praha 2
IČO: 00215660
tel.: +420 221 931 111
fax: +420 224 947 049
datová schránka: snkabbm
e-mail: podatelna@msoud.pha.justice.cz

Městský soud v Praze - budova Slezská
Slezská 9
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 172 223
fax:+420 222 512 441 
datová schránka: snkabbm
e-mailpodatelna@msoud.pha.justice.cz
 

Městský soud v Praze - Centrální spisovna Městského soudu v Praze
Jiráskova 166
253 01 Hostivice
tel.: 224 172 613 a 224 172 614
e-mail: cs@msoud.pha.justice.cz

Komunikace se sdělovacími prostředky (tiskový mluvčí)
Mgr. Adam Wenig
Telefon: + 420 221 932 625
Mobil:     + 420 737 244 126
E-mail:    awenig@msoud.pha.justice.cz                             

Informační centrum
Elektronická podatelna
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Spálená
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Slezská
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Centrální spisovna
Datové schránky soudů v působnosti Městského soudu v Praze