Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Aktuality/Kontakty

AKTUALITY

Pronájem jídelny, bufetu a zázemí v Justičním areále Na Míčánkách.
Městský soud v Praze vyhlašuje záměr na pronájem jídelny, bufetu a zázemí v Justičním areálu Na Míčánkách. Více info zde:

Opatření předsedy Městského soudu v Praze č.108 - organizační opatření v souvislosti s epidemií viru SARS-Cov-2, Dodatek č. 1 k Opatření č. 108 - zrušení Opatření č. 108 

Ministerstvo zdravotnictví - Zrušení mimořádného opatření o povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest

Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení

Rozhodnutí o opatřeních Ministerstva zdravotnictví zakazujících prezenční výuku ve školách - tisková zpráva

Rozhodnutí o opatřeních Ministerstva zdravotnictví zakazujících prezenční výuku ve školách - rozsudek

Opatření č. 107 - organizační opatření v souvislosti s epidemií viru SARS-Cov-2

Rozsudek MS v Praze ke zrušení některých mimořádných opatření

Tisková zpráva ke zrušení některých mimořádných opatření soudem

Opatření č. 106 předsedy MS v Praze k obnovení úředních hodin a činnosti soudu

Pokyn ředitele správy MS v Praze o lhůtě pro kontrolu znaleckých/tlumočnických deníků agendy znalců a tlumočníků (pracoviště Spálená)

Používání ochranných prostředků dýchacích cest

Opatření předsedy Městského soudu v Praze č. 101 o činnosti Městského soudu v Praze v nouzovém stavu, vyhlášeném vládou České republiky dne 12. 3. 2020.
Oznámení pro osoby vstupující do budov Městského soudu v Praze
Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení v rámci nouzového stavu

 

 

Způsob zveřejňování vstupu do likvidace a oznámení věřitelům
K zajištění účinků sledovaných § 13 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (nahrazení zveřejnění v obchodním věstníku) je třeba u všech subjektů, které vstoupí do likvidace, spolu s návrhem na zápis této skutečnosti do příslušného veřejného rejstříku, navrhnout k zápisu v části „ostatní skutečnosti" rovněž výzvu věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
U subjektů zrušených soudem, soud provede zápis vstupu do likvidace a jmenovaného likvidátora z úřední povinnosti přímým zápisem, výzvu věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku však musí opět navrhnout k zápisu likvidovaný subjekt.
Pouhým vložením oznámení do sbírky listin příslušného veřejného rejstříku účinky sledované vládním nařízením nenastávají.
Vedle této možnosti stále zůstává zachována možnost zveřejnění v obchodním věstníku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKTY

 

Městský soud v Praze - budova Spálená
Spálená 2
112 16 Praha 2
IČO: 00215660
tel.: +420 221 931 111
fax: +420 224 947 049
datová schránka: snkabbm
e-mail: podatelna@msoud.pha.justice.cz

 

Městský soud v Praze - budova Slezská
Slezská 9
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 172 111
fax:+420 222 512 441 
datová schránka: snkabbm
e-mailpodatelna@msoud.pha.justice.cz
 

 

 

Městský soud v Praze - Centrální spisovna Městského soudu v Praze
Jiráskova 166
253 01 Hostivice
tel.: +420 224 172 613, 614
fax: +420 224 172 612
e-mail: cs@msoud.pha.justice.cz

 

Tisková mluvčí Městského soudu v Praze
Mgr. Markéta Puci
mobil:       +420 773 783 831
kancelář:  +420 221 932 625
e-mail:      mpuci@msoud.pha.justice.cz
 

Informační centrum
Elektronická podatelna
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Spálená
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Slezská
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Centrální spisovna
Datové schránky soudů v působnosti Městského soudu v Praze