Krajský soud v Plzni

Aktuality/ Kontakty


 

 

 

AKTUALITY

 

Oznámení o znovuotevření pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech  

 

Dne 1. 7. 2024 proběhne znovuotevření pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech umístěné v budově Okresního soudu v Karlových Varech.

Okruh činností poskytovaných pobočkou od 1. 7. 2024

 

Podatelna:

 • příjem písemných podání do všech agend Krajského soudu v Plzni kromě utajovaných písemností
 • u podání do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů se jejich zápis provádí přímo do příslušných informačních systémů
 • u insolvenčních podání se provádí jejich skenování přímo do systému ISIR
 • příjem žádostí o výpisy z  evidence skutečných majitelů
 • příjem originálů směnek, jejich evidence a vracení

Infocentrum:

 • podává informace pro účastníky řízení o stavu řízení v rozsahu vnitřního a kancelářského řádu
 • zajišťuje vyhotovení stejnopisů rozhodnutí pro účastníky řízení
 • zajišťuje vyznačování doložek právní moci či vykonatelnosti na rozhodnutích Krajského soudu v Plzni (tyto úkony se týkají všech agend Krajského soudu v Plzni, kromě agend veřejných rejstříků fyzických a právnických osob Krajského soudu v Plzni.)
 • podává všeobecné informace týkající se agend Krajského soudu v Plzni, např. kde lze nalézt dostupné elektronické formuláře pro insolvenční podání, podání do evidence skutečných majitelů a ostatní agendy veřejných rejstříků
 • zajišťuje vyhotovování výpisů ze systému ISVR
 • zajišťuje pořizování úředních záznamů do spisů, např. s omluvou účastníka z jednání apod

 

 

Doplnění k oznámení ředitele správy Krajského soudu v Plzni ve věci prodeje kolkových známek

Oznámení ředitele správy Krajského soudu v Plzni ve věci prodeje kolkových známek

 

 

Výroční zpráva Soudního dvora Evropské unie za rok 2022 – Panorama roku

(Tistěná verze je k dispozici rovněž na Infocentru Krajského soudu v Plzni)  

 

 

 

 

KONTAKTY

Krajský soud v Plzni

 

Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 

Telefonní ústředna

 

Tel: +420 377 868 121
       +420 377 868 888
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz

 

Podatelna

 

Tel: +420 377 868 141

       +420 377 868 142

Fax: +420 377 868 000

e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz

 

Krajský soud v Plzni - Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob

 

sady 5. května 11
303 17 Plzeň

Tel: +420 377 869 611
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz

 

 

Krajský soud v Plzni - pobočka v Karlových Varech

 

Moskevská 17
360 33 Karlovy Vary

Tel: + 420 377 867 287                                                                                                                                                  Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz

 

 

 

 

Kontaktní osoby Krajského soudu v Plzni

Elektronická podatelna

Okresní soudy v naší působnosti