Krajský soud v Ostravě

Etické kodexy

 

Etický kodex soudců

 

Tento soubor norem stanovuje standardy etického jednání soudců. Kodex napomáhá udržovat vysoké etické standardy při výkonu funkce soudce a přispívá tak k posilování důvěry veřejnosti v justiční systém a jeho fungování.

 

Etický kodex zaměstnanců 

 

Vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování zaměstnanců krajského soudu ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Jeho smyslem je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti k justici a veřejné správě.