Krajský soud v Ostravě

Seznamy exekutorů, notářů, znalců a tlumočníků

Státní správa znalců a tlumočníků byla zákony č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, s účinností od 1. 1. 2021 přenesena na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 

Seznam soudních exekutorů

Seznam notářů

Seznam znalců, tlumočníků a překladatelů