Krajský soud v Ostravě

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci

Informace o přístupnosti budovy pro osoby s postižením


Název organizace: ČR-Krajský soud v Ostravě – pobočka Olomouc

Adresa budovy: Studentská 7, 779 00 Olomouc

Telefon: +420 587 402 111

E-mail: podatelna@ksoud.olc.justice.cz

internetová stránka: www.justice.cz

 


1. Přístup do budovy:

 


a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)


U budovy z ulice U Stadionu je přístupné parkoviště, které vlastní ČR, právo hospodařit
s majetkem má Krajský soud v Ostravě. Celkem je zde vyhrazeno 6 parkovacích míst
pro tělesně postižené s dostatečnou šířkou pro otevření dveří osobního auta a výstup
z osobního auta.


b) Přístup ke vstupu do budovy


Přístup k budově od parkoviště je bezbariérový, u nájezdu na pěší chodník je snížený
obrubník pro invalidní vozíky a kočárky. Povrch tvoří dlažba, která neklade překážky
v jízdě.


c) Vstup do budovy


Objekt je přístupný dvěma totožnými bezbariérovými vstupy naproti sobě. Oba vstupy
tvoří dvoukřídlé dveře, které se automaticky otevírají do stran. Šířka je dostačující pro
průjezd invalidního vozíku. Před vstupem u obou dveří je umístěn na stropě akustický
orientační majáček.
V prostoru za dveřmi je prostorná hala s recepcí justiční stráže pro případnou pomoc.

 

2. Pohyb po budově – vertikální

 

a) Schody


V budově se nachází centrální dvouramenné schodiště. První až třetí nadzemní
podlaží je přístupné pro veřejnost, kde jsou jednací síně. První a poslední stupeň je
kontrastně označen.
 

b) Schodiště


Schodišťové rameno je šířky 160 cm a je opatřeno zábradlím. Výška schodu je 15
cm a hloubka 26 cm.


c) Plošina


V budově se nenachází hydraulická plošina.
 

d) Výtah


V přízemí jsou umístěny dva totožné osobní výtahy, které obsluhují 1-7.NP. Dveře
se automaticky otevírají – šířka 80 cm, výtahová klec šířka 110 cm, hloubka 142
cm. Manipulační prostor okolo výtahu je dostatečný. Klec je vybavena madlem,
zrcadlem a sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max.
117 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 110 cm. V každém výtahu je
akustické hlášení o pohybu výtahové klece.

 


3. Pohyb po budově – horizontální

 


a) Dveře


Dveře a průchody v interiéru jsou široké minimálně 80 cm. V každém patře u výtahu
je instalována orientační tabule pro přehled jednotlivých místností a jednacích síní.
Dveře a jednací síně jsou očíslovány pro lepší přehled návštěv. Pohyb po chodbách
je bezbariérový a vstup do kanceláří a jednacích síní je také bezbariérový.

 


b) Zúžený průchod


V budově se nevyskytují zúžené průchody menší než 80 cm.

 


c) Kontrastní značení ploch


První a poslední schod schodiště je označen kontrastní páskou. Prosklené plochy
kde je prosklení níže než 80 cm nad podlahou se na krajském soudě nenachází. Větší
prosklené plochy jsou viditelně značeny.

 


d) Navigační a orientační systém


V budově před recepcí justiční stráže se nachází orientační a informační tabule.
V každém patře se nachází orientační a informační tabule pro jednotlivá podlaží.
Dveře jsou očíslovány pro snadnější orientaci. Hygienická zařízení jsou označeny
piktogramy.


e) Turnikety - se zde nenachází


f) Klientská zóna


Klientská zóna (podatelna, infocentrum, místnost k nahlížení do spisů) se nachází
v 1.NP. Pokladna se nachází v 3.NP. Do těchto místností vedou jednokřídlé dveře
s otevíráním dovnitř místnosti o průjezdné šířce 90 cm. Dveře nejsou opatřeny
madly.

 


4. Bezbariérové WC

 


a) Popis a umístění


V každém patře je umístěna jedna samostatná bezbariérová toaleta pro invalidy,
která je označena piktogramem a je umístěna poblíž výtahu. Toalety nejsou
uzamčené a jsou běžně přístupné.


b) Předsíň (pokud je kabina přístupná z předsíně)


Bezbariérové WC se nachází na chodbách 1.NP až 7.NP.


c) Dveře kabiny


Ke vstupu na WC slouží jednokřídlé dveře o šířce 90 cm, otevírají se mechanicky
směrem ven, na vnitřní straně jsou dveře opatřeny madlem.


d) Kabina


Velikost místnosti je 180 x 160 cm.


e) Vybavení kabiny


Mísa je umístěna čelně na zdi, prostor pro vozík vedle WC je dostatečný – 80 cm.
Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Toalety jsou
vybaveny umyvadlem ve výšce 90 cm s pákovou baterií. Vedle umyvadla je
namontováno pevné madlo a vysoušeč rukou ve výšce 100 cm.


f) Další vybavení


Všechny bezbariérové WC mají ovladač signalizačního systému nouzového volání
umístěného vedle WC mísy ve výšce 100 cm.

 


5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP


V prostoru za hlavními dveřmi je prostorná hala s recepcí justiční stráže pro případnou
pomoc a doprovod pro osoby se zdravotním postižením