Krajský soud v Hradci Králové

Kontaktní osoby Krajského soudu v Hradci Králové

Telefonní ústředna

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 111
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
e-mail: podatelna@ksoud.hrk.justice.cz
kontaktní osoba: spojovatelka

 

 

Informační kancelář

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 172, +420 498 016 173
fax: +420 495 514 021
datová schránka:  ep7abae
e-mail: info@ksoud.hrk.justice.cz
kontaktní osoba: Aneta Adamusová, Markéta Štěrovská a Radka Kleandrová

 

 

Podle ust. § 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud poskytuje účastníkům řízení  poučení pouze o jejich procesních právech a povinnostech.

Informační kancelář nepodává všeobecné informace a neslouží k poskytování právního poradenství.

 

Bezplatná právní pomoc je centrálně organizována prostřednictvím České advokátní komory. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách www.cak.cz – vlevo položka „pro veřejnost" a „bezplatné právní poradenství".
V případě tíživé finanční situace se lze s žádostí o pomoc obrátit též např. na Oblastní charitu v Hradci Králové, Poradnu pro lidi v tísni, Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 591 382, 777 737 612. Posláním těchto poraden je poskytovat právní i psychologické poradenství, jakož i odborné sociální poradenství lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami či s pomocí svých blízkých. Právní poradenství pak poskytují vedle advokátů též bezplatné právní poradny, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách .https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny.

 

S žádostí o právní radu se obraťte na profesionální poskytovatele právních služeb. Informační kancelář poskytuje informace pouze o jednotlivých řízeních.

Informace o trestních řízeních jsou poskytovány u vedoucích trestních kanceláří na telefonní číslech 498 016 231 a 498 016 237-238.

Uložení dokumentů do sbírky listin je možné si zkontrolovat ve veřejném rejstříku na adrese: https://or.justice.cz nebo na telefonních číslech kanceláře veřejného rejstříku 498 016 125 a 498 016 127.

Poskytování informací a nahlížení do spisů u Krajského soudu v Hradci Králové

Pokyny pro nahlížení do spisů

Žádost o nahlédnutí do spisu

 

 

Podatelna

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 112
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
e-mail: podatelna@ksoud.hrk.justice.cz
kontaktní osoba: Soňa Hloušková

 

 

Tiskový mluvčí krajského soudu, poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 222; +420 737 247 170
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
e-mail: mkos@ksoud.hrk.justice.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Martin Kos

 

 

Předseda krajského soudu

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 226
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
e-mail: sekretariat@ksoud.hrk.justice.cz
kontaktní osoba: JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D.

 

 

Ředitelka správy krajského soudu

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 290
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
e-mail: jbujarkova@ksoud.hrk.justice.cz
kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Bujárková

 

 

Místopředseda krajského soudu pro trestní úsek

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 430
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
e-mail: sekretariat@ksoud.hrk.justice.cz
kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Ursová

 

 

Místopředseda krajského soudu pro obchodní úsek a veřejné rejstříky 

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 424
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
e-mail: sekretariat@ksoud.hrk.justice.cz
kontaktní osoba: JUDr. Jolana Maršíková

 

 

 

Místopředseda krajského soudu pro správní soudnictví a soudní dohled 

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 109
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
e-mail: sekretariat@ksoud.hrk.justice.cz
kontaktní osoba: JUDr. Jan Fifka

 

 

 

Místopředseda krajského soudu pro věci občanskoprávní

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 217
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
e-mail: sekretariat@ksoud.hrk.justice.cz
kontaktní osoba: JUDr. Jan Čipera

 

 

Personální oddělení

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové

tel.: +420 498 016 288
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
e-mail: iprauseova@ksoud.hrk.justice.cz
kontaktní osoba: Iva Prauseová