Krajský soud v Hradci Králové

Rozvrh práce 2022

Rozvrh práce Krajského soudu v Hradci Králové je evidován pod

jednacím číslem Spr 3165/2021

a je k nahlédnutí v kanceláři správy krajského soudu

v místnosti č. dveří 70 v I. poschodí

 

 

 

Předseda krajského soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

 

V rozvrhu práce musí být vždy

 

a)

jmenovitě určeni soudci a vyšší soudní úředníci, který budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

 

b)

stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

 

c)

určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

 

d)

určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.

 

 

 

 

V následujících pdf odkazech naleznete rozvrh práce pro r. 2022 rozdělen na jednotlivé úseky:

Úvod

Státní správa

T úsek KS - pracoviště Hradec Králové

Co úsek KS - pracoviště Hradec Králové

Ca úsek KS - pracoviště Hradec Králové

Cm úsek KS - pracoviště Hradec Králové

T úsek KS - pracoviště Pardubice

Co úsek KS - pracoviště Pardubice

Ca úsek KS - pracoviště Pardubice

Cm úsek KS - pracoviště Pardubice

Úsek správy KS

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

Rozvrh práce platný k 9. 2. 2022

Rozvrh práce platný k 1. 3. 2022

Rozvrh práce platný k 1. 4. 2022

Rozvrh práce platný k 2. 5. 2022

Rozvrh práce platný k 1. 6. 2022

Rozvrh práce platný k 1. 7. 2022

Rozvrh práce platný k 1. 8. 2022

Rozvrh práce platný k 1. 9. 2022

Rozvrh práce platný k 3. 10. 2022

Rozvrh práce platný k 1. 11. 2022

Rozvrh práce platný k 1. 12. 2022

 

 

Seznam změn rozvrhu práce platného pro r. 2022:

Změna č. 1

Změna č. 2

Změna č. 3

Změna č. 4

Změna č. 5

Změna č. 6

Změna č. 7

Změna č. 8

Změna č. 9

Změna č. 10

Změna č. 11

Změna č. 12

Změna č. 13

Změna č. 14

Změna č. 15

Změna č. 16

Změna č. 17

Změna č. 18

Změna č. 19

Změna č. 20

Změna č. 21