Přejít k obsahu

Krajský soud v Brně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Různé

Vzhledem ke způsobu, jakým média - zejména pak deník Blesk - informují o rozhodnutí zdejšího soudu ve věci úpravy výchovy k nezletilé Alexii, jaké názory se k tomuto případu vyskytly mezi odbornou i laickou veřejností a jakým primitivním verbálním útokům jsou po medializaci kauzy vystaveni soudci zdejšího soudu, rozhodl se Krajský soud v Brně zveřejnit anonymizovanou verzi pravomocného rozsudku. S jeho zněním se můžete seznámit zde. K dispozici je rovněž vyjádření příslušného předsedy senátu zde.

Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně v této věci byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 25.2.2020, sp. zn. IV. ÚS 154/20, zde.

 

 

 

 

Informace pro media

Přehled jednání na úseku správního soudnictví

 

Platba zálohy na náklady insolvenčního řízení v případě věřitelských návrhů (s účinností od 1. 7. 2017)

Oznámení k funkčnosti evidence skutečných majitelů

Informace pro znalce a tlumočníky

Seznamy exekutorů, advokátů, znalců a tlumočníků

Zákon ČNR o soudních poplatcích

Podávání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva

Zajímavé odkazy