Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Vnitřní oznamovací systém

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou zavedl Vnitřní oznamovací systém v souladu  s ustanovením čl. 7 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.  Informace budou poskytnuty na telefonním  čísle 566 682 581 nebo na emailové adrese: oznameni@osoud.zds.justice.cz