Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Nahlížení do spisu

Nahlížení do spisu se řídí zákonem č. 99/63 Sb. občanského soudního řádu a trestním řádem č.141/61 Sb.

 

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu, s výjimkou protokolu o hlasování, a činit si z něho výpisy a opisy.
 

Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.

 

 

Na našem soudě lze do soudních spisů nahlížet na informačním centru a pořizovat z nich výpisy, opisy a kopie každý pracovní den v pondělí a středu od 7.30 do 16.30 hod, v úterý a čtvrtek od 7.30 do 14 hod a v pátek od 7.30 do 13hod a to po předchozím řádném objednání.

 

 

Poslední účastník bude přijímán 15 minut před skončením úředních hodin