Přejít k obsahu

Okresní soud ve Svitavách

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

S účinností od 25. 5. 2020 Okresní soud ve Svitavách obnovuje svoji provozní dobu v plném rozsahu dle platného rozvrhu práce pro rok 2020. K tomuto datu se zrušuje i zákaz vstupu veřejnosti do budovy soudu. I nadále se doporučuje osobám, které nebyly předvolány k soudnímu jednání či jinému soudnímu úkon, aby svoji návštěvu předem telefonicky projednali s příslušným soudním pracovníkem. Pokud návštěva soudu nebude s příslušným soudním pracovníkem předem telefonicky předjednána, vystavuje se taková osoba riziku, že nemusí být její požadavek v daný den vyřízen (důvodem je dodržování požadavku na neshlukování se osob a dodržování aktuálních hygienických doporučení a pravidel).

 

STÁLE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA SOUDNÍM ŘÍZENÍ A VEŘEJNOSTI BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST (ROUŠKY, RESPIRÁTORY, ŠÁLY APOD.) V PROSTORÁCH OKRESNÍHO SOUDU VE SVITAVÁCH.

 

 

Opatření předsedy soudu 

 

Poučení pro osoby předvolané k soudnímu jednání

 

Pokyn předsedy Okresního soudu ve Svitavách justiční stráži v souvislosti s rozvolňováním mimořádných opatření ve vztahu k osobám vstupujícím do budovy soudu.

 

Vzory podání

 

Okresní soud ve Svitavách

Dimitrovova 679/33

568 19 Svitavy

 

telefon ústředna: 461 352 811

telefon informační centrum: 461 352 836, 461 352 835

fax: +420 461 352 837

datová schránka: a6babkt

e-mail: podatelna@osoud.svy.justice.cz

 

Informační centrum

Elektronická podatelna

Kontaktní osoby Okresního soudu ve Svitavách