Okresní soud ve Frýdku - Místku

Způsob úhrady případných plateb

 

Soudní poplatky a jiné platby

Výši soudních poplatků určuje zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, v aktuálním znění.

K zaplacení všech druhů poplatků obdrží účastníci řízení výzvu soudu s vyčíslením výše poplatku a poštovní poukázku s variabilním symbolem dle druhu platby a spisové značky.

 

Hotovostní platby

Pokladna soudu se nachází na č. dv. 118 v přízemí budovy soudu.

Peněžité částky může od účastníků řízení přijmout u soudu jen pokladní soudu, a to pouze na úhradu předepsaných justičních pohledávek. Ostatní zaměstnanci soudu nesmějí přijímat žádné peněžité hotovosti, cenné papíry ani jiné movité věci. (§137 v.k.ř.) Občanu, který chce složit peněžitou částku na jiný účel, na požádání vydá pokladní soudu poštovní poukázku s variabilním symbolem podle druhu platby a s číslem účtu soudu, na kterou je možno poplatek poukázat poštou.

 

Bezhotovostní platby

Adresa banky pro příjem všech druhů plateb je Česká národní banka, pobočka Ostrava, ul. Nádražní 4, 702 00  Ostrava, kód banky je 0710.

SWIFT (BIC) banky je CNBACZPP.

 

Čísla účtů a IBAN:

Druh platby

číslo účtu

IBAN

Soudní poplatky                         

3703-223781/0710      

CZ39 0710 0037 0300 0022 3781            

Náklady trestního řízení

19-223781/0710            

CZ12 0710 0000 1900 0022 3781

Náklady soudního řízení               

19-223781/0710            

CZ12 0710 0000 1900 0022 3781

Náklady obhajoby                          

19-223781/0710            

CZ12 0710 0000 1900 0022 3781

Peněžité tresty a pokuty            

3762-223781/0710           

CZ67 0710 0037 6200 0022 3781

Zálohy na soudní řízení              

6015-223781/0710

CZ61 0710 0060 1500 0022 3781

Majetkové záruky                       

6015-223781/0710            

CZ61 0710 0060 1500 0022 3781

Jistoty

6015-223781/0710             

CZ61 0710 0060 1500 0022 3781

Narovnání  

6015-223781/0710             

CZ61 0710 0060 1500 0022 3781

Soudní úschovy

6015-223781/0710              

CZ61 0710 0060 1500 0022 3781

Příjem z výkonu rozhodnutí    

6015-223781/0710               

CZ61 0710 0060 1500 0022 3781

 

 

Variabilní symboly

 

Soudní poplatky – variabilní symbol určuje soudní kancelář, v níž se vede příslušné řízení, a to převedením spisové značky  (číslice a písmena) do formy desetimístného variabilního symbolu                     (pouze číslice). Účet je určen pouze pro soudní poplatky za řízení a za úkon, fotokopii. Pokud nebyl soudní poplatek zaplacen a je převeden do oddělení vymáhání soudních pohledávek, variabilní symbol pro platbu je uveden na sdělení o  pohledávce.

Náklady trestního řízení – variabilní symbol uveden na sdělení o pohledávce, příp. sdělí účtárna

Náklady obhajoby – variabilní symbol uveden na sdělení o pohledávce, příp. sdělí účtárna

Náklady soudního řízení – variabilní symbol sdělí příslušná kancelář, v případě vymáhání VS uveden na sdělení o pohledávce, příp. sdělí účtárna

Peněžité tresty, pokuty – variabilní symbol sdělí kancelář, u peněžitých trestů kancelář, příp. účtárna

Zálohy na soudní řízení – variabilní symbol sdělí příslušná kancelář

Majetkové záruky – variabilní symbol sdělí příslušná kancelář

Jistoty – variabilní symbol sdělí kancelář, u jistot na předběžné opatření je u fyzických osob variabilním  symbolem rodné číslo,  u právnických osob  IČO

Narovnání – variabilní symbol sdělí kancelář

Soudní úschovy – variabilní symbol sdělí kancelář

Platby z výkonu rozhodnutí – variabilní symbol sdělí kancelář