Okresní soud ve Frýdku - Místku

Žádosti o lustraci věcí vedených k osobě nebo na osobu (výpis soudních řízení)

Žádosti o vylustrování věcí vedených k osobě nebo na osobu vyřizuje informační kancelář zdejšího soudu v rozsahu uvedeném v rozvrhu práce.

Pokud žadatel žádá o vylustrování věcí vedených k osobě nebo na osobu, tedy žádá o soupis řízení, v nichž sám vystupuje jako účastník řízení, je podmínkou vyhovění žádosti jednoznačné prokázání žadatelovy totožnosti:

  • žádost zaslaná e-mailem musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem
  • žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být odeslána z datové schránky  žadatele
  • žádost zaslaná v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele, příp. zplnomocněné osoby
  • pokud se žadatel dostaví k soudu osobně, je jeho totožnost ověřena podle předloženého dokladu totožnosti