Okresní soud ve Frýdku - Místku

Seznam znalců a tlumočníků

Seznam znalců a tlumočníků je k dispozici na internetové adrese www.justice.cz pod  odkazem Znalci a tlumočníci.

 

Státní správa znalců a tlumočníků byla zákony č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, s účinností od 1. 1. 2021 přenesena na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 

Seznam znalců a tlumočníků je přístupný přímo na této internetové adrese:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm