Okresní soud ve Frýdku - Místku

Kontaktní osoby Okresního soudu ve Frýdku-Místku

Telefonní ústředna

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek

 

tel:  +420 558 411 111
fax: +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: spojovatelka

 

Informační kancelář

Na Poříčí 3206
738 13   Frýdek-Místek


tel:  +420 558 411 101
fax: +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Světlana Skřivánková, Pavla Studnická č. dv. 101. Kancelář poskytuje informace z počítačového systému soudů, nikoliv právní poradenství.

 

Nahlížení oprávněných osob do spisu je možno provést po domluvě v  informační kanceláři.
 

Podatelna soudu

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek

 

tel:  +420 558 411 108
fax: +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba:  Renáta Richterová,  Mária Marejková, č. dv. 108

 

Tiskový mluvčí

Na Poříčí 3206

738 13  Frýdek-Místek

 

tel.  +420 558 411 237

       +420 558 411 136

fax: +420 558 627 707

datová schránka: nn4aera

e-mail: mluvci@osoud.frm.justice.cz

 

tiskový mluvčí - úsek občanskoprávní - kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Martin Pavlík, č. dv.  237 

tiskový mluvčí - úsek trestní - kontaktní osoba: Mgr. Sandra Vareninová, č. dv. 136 

 

Předseda okresního soudu

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek

 

tel:  +420 558 411 326
fax: +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Nezhoda, č. dv. 326

 

Ředitelka správy soudu

 Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek

 

tel:  +420 558 411 328
fax: +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Ševčíková, č. dv. 328

 

Místopředsedkyně OS pro občanskoprávní úsek

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek

 

tel:  +420 558 411 227
fax: +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Ing. Marcela Vlčková, č. dv. 227

                                                 

 

Místopředseda OS pro trestní úsek

Na Poříčí 3206
738 13   Frýdek-Místek

tel:  +420 558 411 228
fax: +420 558 630 201
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Petr Prašivka, č. dv. 228

 

Správa soudu, sekretariát

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek


tel:  +420 558 411 327
fax: +420  558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz, sprava@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Iveta Jakubowská, Romana Skotnicová, č. dv. 327

 

Videokonference

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek
 

tel:   +420 558 411 215
fax:  +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Petra Šudková, č. dv. 215

 

Informatik - správce počítačové sítě

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek
 

tel:   +420 558 411 331
fax:  +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Michal Bednárek, č. dv. 331

 

Bezpečnostní ředitel, správce budovy soudu

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek
 

tel: +420 558 411 329
fax: +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Vítězslav Schenk, č.dv. 329

 

Informace dle z. č. 106/99 Sb.

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek
 

tel: +420 558 411 219, +420 558 411 137
fax: +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Silvie Hyklová, č. dv. 219, Mgr. Karin Kantorová, č. dv. 137

 

Dozorčí úřednice

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek
 

tel: +420 558 411 320
fax: +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Věra Brabcová, č. dv. 320

 

Správce aplikace

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek
 

tel: +420 558 411 319
fax: +420 558 627 707
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Jana Havláková, č. dv. 319

 

Oddělení přípravného řízení trestního

 

Na Poříčí 3206
738 13  Frýdek-Místek
 

tel: +420 558 411 216
fax: +420 558 630 201
datová schránka: nn4aera

e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Kontaktní osoba: Jana Koloničná, č. dv. 216