Okresní soud v Táboře

Rozvrh práce pro rok 2023

Rozvrh práce pro rok 2023

Rozvrh práce Okresního soudu v Táboře je evidován pod sp. zn. 20 Spr 1139/2022 a je k nahlédnutí v informačním centru okresního soudu v místnosti č. dveří 8/přízemí hlavní budovy a v kanceláři správy okresního soudu v místnosti č. dveří 106/I. poschodí hlavní budovy.

Předseda okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

 

Pracovní pohotovost