Přejít k obsahu

Okresní soud v Semilech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Předběžná opatření dle § 74 a násl. o.s.ř.

Při kontaktování pracovníka majícího službu si prosím připravte k nadiktování jméno osoby, jež bude návrh podávat, datum narození nebo rodné číslo, adresu, telefonní spojení pro případné zpětné ověření obecnou identifikaci věci, v níž bude návrh na předběžné opatření podáván. Bude vám sděleno místo a přibližný čas kdy a kde bude možno jednání zahájit. (Mějte prosím na vědomí, že pohotovost pro podání vašich předběžných opatření není možno držet v místě konání řízení, ale že pracovník, jenž je na pohotovostním čísle musí nejdříve svolat všechny účastníky řízení na místo určené k provedení řízení. Tento proces bude trvat minimálně 1 hodinu.)

 

Jistotu ve výši 10 tis. Kč, v obchodních věcech ve výši 50 tis. Kč - JE NUTNO SLOŽIT NEJLÉPE V HOTOVOSTI SOUČASNĚ S PODÁNÍM NÁVRHU NA PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ!

 

případně na účet číslo: 6015-822581/0710 u ČNB Hradec Králové, var. symbol 73 (není-li stanoven jiný na základě dohody s účtárnou soudu), do avíza uvést navrhovatele pro přehlednost došlé platby.

 

Avíza plateb pro předběžná opatření mohou plátci předat denně do 12:00 telefonicky nebo faxem řediteli správy soudu. Spojení najdete zde. Více viz "Technické podmínky zpracování plateb".

 

!!!Doporučujeme jistotu skládat v hotovosti při podání návrhu!!!

 

Složitele platby na účet soudu lze jen obtížně identifikovat, platba nemusí být peněžním ústavem na účet soudu připsána včas.

 

Soud nedisponuje prostředky, kterými by bylo v mimopracovní době možné zjistit platbu došlou na její účet v ČNB.

 

Kontakt v mimopracovní době na tel. čísle 737244665