Přejít k obsahu

Okresní soud v Semilech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Předběžná opatření dle § 74 a násl. o.s.ř.

Při kontaktování pracovníka majícího službu si prosím připravte k nadiktování jméno osoby, jež bude návrh podávat, datum narození nebo rodné číslo, adresu, telefonní spojení pro případné zpětné ověření obecnou identifikaci věci, v níž bude návrh na předběžné opatření podáván. Bude vám sděleno místo a přibližný čas kdy a kde bude možno jednání zahájit. (Mějte prosím na vědomí, že pohotovost pro podání vašich předběžných opatření není možno držet v místě konání řízení, ale že pracovník, jenž je na pohotovostním čísle musí nejdříve svolat všechny účastníky řízení na místo určené k provedení řízení. Tento proces bude trvat minimálně 1 hodinu.)

 

Jistotu ve výši 10 tis. Kč, v obchodních věcech ve výši 50 tis. Kč - JE NUTNO SLOŽIT NEJLÉPE V HOTOVOSTI SOUČASNĚ S PODÁNÍM NÁVRHU NA PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ!

 

případně na účet číslo: 6015-822581/0710 u ČNB Hradec Králové, var. symbol 73 (není-li stanoven jiný na základě dohody s účtárnou soudu), do avíza uvést navrhovatele pro přehlednost došlé platby. Tento účet je pouze pro zasílání jistot na předběžné opatření. 

 

Avíza plateb pro předběžná opatření mohou plátci předat denně do 12:00 telefonicky nebo faxem řediteli správy soudu. Spojení najdete zde. Více viz "Technické podmínky zpracování plateb".

 

!!!Doporučujeme jistotu skládat v hotovosti při podání návrhu!!!

 

Složitele platby na účet soudu lze jen obtížně identifikovat, platba nemusí být peněžním ústavem na účet soudu připsána včas.

 

Soud nedisponuje prostředky, kterými by bylo v mimopracovní době možné zjistit platbu došlou na její účet v ČNB.

 

Kontakt v mimopracovní době na tel. čísle 607 684 860