Okresní soud v Prostějově

Vedení soudu

PŘEDSEDA SOUDU

Mgr. František Jurtík
Budova A, dveře č. 9
email -  fjurtik@osoud.pro.justice.cz 

MÍSTOPŘEDSEDA SOUDU

JUDr. Petr Vrtěl
Budova A, dveře č. 12
email - pvrtel@osoud.pro.justice.cz

ŘEDITELKA SPRÁVY SOUDU

Mgr. Marketa Motáňová
Budova A, dveře č. 8
tel. 582 401 692
email - mmotanova@osoud.pro.justice.cz