Okresní soud v Prostějově

Informační centrum

 

 

INFORMAČNÍ CENTRUM OKRESNÍHO SOUDU V PROSTĚJOVĚ

Informační centrum Okresního soudu v Prostějově najdete na adrese Havlíčkova ulice č. 16, v přízemí hlavní budovy, číslo dveří 2

Úřední hodiny :

Pondělí : 7.00 – 11.30 12.00 – 15.00 hod

Úterý : 7.00 – 11.30 12.00 – 15.00 hod

Středa : 7.00 – 11.30 12.00 - 15.00 hod

Čtvrtek : 7.00 – 11.30 12.00 – 15.00 hod

Pátek : 7.00 – 11.30 12.00 – 15.00 hod

Kontaktní osoby :

Jaroslava Janků

Lenka Zamrazilová

e-mail : info@osoud.pro.justice.cz / nelze využit pro podání návrhů, žalob atd., slouží pouze pro dotazy, domluvy termínu nahlížení do spisu atd. /

Telefonní spojení : 582 401 611, 582 401 666, 582 401 667

Informace jsou poskytovány po celou dobu úředních hodin informačního centra. Poslední účastník je přijímán 15 minut před skončením úředních hodin informačního centra a je třeba svůj příchod přizpůsobit časové náročnosti požadované služby.

Informační centrum vyřizuje :

- osobní a telefonické žádosti o informace o stavu řízení, o nařízeném jednání

- vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti na rozhodnutí

- nahlížení oprávněných osob do soudních spisů včetně spisů rejstříku CEPR

- informace ze sazebníku soudních poplatků

- vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech, známých ze soudních spisů – zpoplatněno dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Nahlížení do spisu :

- ke studiu spisu je nutné se telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu objednat, a to 1-2 dny předem

- dohodnutý termín je nutné dodržet, případné změny obratem nahlásit

- neobjednaným žádostem o nahlížení do spisů bude vyhověno pouze v případě, že nebude žádost bránit v práci se spisem, a umožní to kapacita informačního centra

- pořizování kopií ze spisu je soudem zpoplatněno dle zákona č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Za vyhotovení stejnopisu (opisu) rozhodnutí, protokolu a ověřeného výpisu z rejstříků a evidencí za každou i započatou stránku 70 Kč

2. Za vyhotovení kopie (fotokopie) listin, protokolu, příloh, záznamů, jiných částí spisů a ostatních evidenčních pomůcek vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich za každou i započatou stránku 20 Kč

- k tomuto účelu je vhodné použít vlastní fotoaparát, kdy je možné pořídit kopie zdarma

Informační centrum NEPOSKYTUJE právní poradenství, pouze informace spojené s činností konkrétních oddělení v konkrétních věcech.

Informační centrum nenahrazuje elektronickou podatelnu soudu.

Informační centrum nepodává informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů.