Okresní soud v Přerově

Způsob úhrady případných plateb

Čísla účtů Okresního soudu v Přerově, kam lze poukázat případné platby

 

     číslo účtu

 kód banky

                     účel platby

      19-627831

    0710

úhrada nákladů trestního řízení

      19-627831

    0710

úhrada nákladů soudního řízení

      19-627831

    0710

úhrada náhrad za ustanovené advokáty

  3703-627831

    0710

úhrada soudních poplatků

  3762-627831

    0710

úhrada peněžitých trestů

  3762-627831

    0710

úhrada pořádkových pokut

  6015-627831

    0710

úhrada záloh na soudní řízení

  6015-627831

    0710

úhrada peněžitých záruk

  6015-627831

    0710

úhrada jistot, předběžných opatření

  6015-627831

    0710

úhrada narovnání

  6015-627831

    0710

úhrada soudních úschov

  6015-627831

    0710

úhrada z výkonu rozhodnutí

  

Konstantní symbol – 558

 

Variabilní symbol

a)    je uveden na sdělení o pohledávce či výzvě k úhradě po předpisu pohledávky v účtárně

nebo

b)   použijte jako variabilní symbol spisovou značku bez písmenka a bez lomítka, přičemž z ročníku použijte jen poslední dvojčíslí a vzniklý variabilní symbol doplňte do 10 míst nulami před první číslici.

 

V případě nejasností kontaktujte účtárnu soudu – tel. č. 581 279 226, 581 279 228

 

 

Identifikační číslo: 00025275

 

DIČ

Okresní soud v Přerově není plátcem daně z přidané hodnoty.