Okresní soud v Přerově

informace dle zákona č.280/2009 Sb (daňového řádu)

Okresní soud v Přerově postupuje dle zákona číslo 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňového řádu), při vymáhání pohledávek ze soudních poplatků, z exekučních nákladů dle § 182 a násl. daňového řádu, z pořádkových pokut uložených dle § 247 daňového řádu, pohledávek z nákladů civilního řízení, včetně svědečného, znalečného a tlumočného, pohledávek z nákladů trestního řízení, z náhrad ustanoveným advokátům, z peněžitých trestů, z pořádkových pokut z trestního řízení, z pořádkových pokut z civilního řízení, z nákladů soudního řízení správního, z nákladů kárného řízení a z pořádkových pokut uložených v kárném řízení dle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, z pořádkových pokut uložených podle § 44 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

 

Údaje dle ust. § 56 daňového řádu jsou zveřejněny na webové stránce Okresního soudu v Přerově v rámci webové aplikace Ministerstva spravedlnosti ČR https://justice.cz/web/okresni-soud-v-prerove/

 

 

Okresní soud v Přerově není technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky dle ust. § 69 daňového řádu.