Přejít k obsahu

Okresní soud v Přerově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Sdělení předsedy Okresního soudu v Přerově

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. února 2021, vydává předseda Okresního soudu v Přerově s účinností ode dne 1. 3. 2021 toto opatření, které nahrazuje předcházející opatření předsedy soudu ze dne 15. 2. 2021:

 1. Všechny osoby vstupující do budovy soudu jsou povinny po celou dobu přítomnosti v budově soudu dodržovat následující opatření:
 • při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou dle instrukcí justiční stráže,
 • při vstupu do budovy a po dobu pohybu v budově použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,
 • dodržovat vzdálenost mezi osobami alespoň 2 metrů, je-li to možné,
 • neshlukovat se na chodbách a před jednacími síněmi.

   

 1. V případě podezření na viditelnou zdravotní indispozici, nepoužití dezinfekce nebo nepoužití předepsaného ochranného prostředku nebude osoba členy justiční stráže do budovy vpuštěna, přičemž u osob s předvoláním k soudnímu jednání či výslechu bude o tomto informován příslušný soudce či jiný zaměstnanec, jež si osobu předvolal, a tento rozhodne o jejím ne/vpuštění.

   

 2. Úřední hodiny soudu a služby informační kanceláře jsou v běžném rozsahu.

   

 

Přerov 1. března 2021

 

 

Mgr. Jiří Barbořík

předseda soudu