Okresní soud v Ostravě

Způsob úhrady případných plateb u Okresního soudu v Ostravě

Čísla účtů Okresního soudu v Ostravě, kam lze poukázat případné platby  

číslo účtu

kód banky

účel platby

19-229761

0710

úhrada nákladů trestního řízení

19-229761

0710

úhrada nákladů soudního řízení

19-229761

0710

úhrada náhrad za ustanovené advokáty

3703-229761

0710

úhrada soudních poplatků

3762-229761

0710

úhrada peněžitých trestů

3762-229761

0710

úhrada pořádkových pokut

6015-229761

0710

úhrada záloh na soudní řízení

6015-229761

0710

úhrada peněžitých záruk

6015-229761

0710

úhrada jistot, předběžných opatření

6015-229761

0710

úhrada narovnání

6015-229761

0710

úhrada soudních úschov

6015-229761

0710

úhrada z výkonu rozhodnutí

Konstantní symbol – 558
Variabilní symbol :
a)  je uveden na sdělení o pohledávce či výzvě k úhradě po předpisu pohledávky v účtárně
     nebo
b)  použijte jako variabilní symbol spisovou značku bez písmenka a bez lomítka, přičemž z ročníku použijte jen poslední dvojčíslí a vzniklý variabilní symbol doplňte do 10 míst nulami před první číslici.
V případě nejasností kontaktujte účtárnu soudu – tel. č. 596972261 (účet s předčíslím 19 a 3703) a tel. č. 596972266 (účet s předčíslím 6015 a 3762).


Identifikační číslo: 00025267

DIČ
Okresní soud v Ostravě není plátcem daně z přidané hodnoty