Okresní soud v Ostravě

Informace o bezbariérovém přístupu Okresního soudu v Ostravě

Budova Okresního soudu v Ostravě má bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu, a to do všech prostor přístupných veřejnosti (jednací síně, kanceláře podatelny, informačního centra, sociální zařízení a pod.).

Bezbariérový přístup do budovy je hlavním vchodem a u budovy jsou vyhrazena parkovací místa pro ZTP.

Výtah je vybaven akustickým výstupem a osazen popiskami v Brailově písmu.

V případě potřeby je zajištěn doprovod po budově soudu členy justiční stráže.

Bližší informace o všech relevantních skutečnostech a dostupných pomůckách pro handicapované osoby jsou k dispozici zde.