Okresní soud v Ostravě

Informace dle zákona č. 280/2009 Sb. (daňového řádu)

 

Okresní soud v Ostravě postupuje dle zákona číslo 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňového řádu), při vymáhání pohledávek ze soudních poplatků, z exekučních nákladů dle § 182 a násl. daňového řádu, z pořádkových pokut uložených dle § 247 daňového řádu, pohledávek z nákladů civilního řízení, včetně svědečného, znalečného a tlumočného, pohledávek z nákladů trestního řízení, z náhrad ustanoveným advokátům, z peněžitých trestů, z pořádkových pokut z trestního řízení, z pořádkových pokut z civilního řízení, z nákladů soudního řízení správního, z nákladů kárného řízení a z pořádkových pokut uložených v kárném řízení dle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, z pořádkových pokut uložených podle § 44 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Údaje dle ust. § 56 daňového řádu jsou zveřejněny na webové stránce Okresního soudu v Ostravě v rámci webové aplikace Ministerstva spravedlnosti ČR  https://justice.cz/web/okresni-soud-v-ostrave/zakladni-informace.

Okresní soud v Ostravě není technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky dle ust. § 69 daňového řádu.

Ostrava dne 23. 8. 2018

Mgr. Roman Pokorný
předseda okresního soudu