Okresní soud v Ostravě

Rozvrh práce pro rok 2020

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.12 (zveřejněný dne 11.12.2020)

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.11 (zveřejněný dne 10.11.2020)

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.10 (zveřejněný dne 30.9.2020)

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.9 (zveřejněný dne 26.8.2020)

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.8 (zveřejněný dne 27.7.2020)

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.7 (zveřejněný dne 10.7.2020)

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.6 (zveřejněný dne 25.6.2020)

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.5 (zveřejněný dne 31.3.2020)

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.4 (zveřejněný dne 5.3.2020)

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.2 a 3 (zveřejněný dne12. 2. 2020)

Rozvrh práce pro rok 2020 ve znění po dodatku č.1 (zveřejněný dne 31. 1. 2020)

Rozvrh práce pro rok 2020

Příloha-oddíly

Příloha-předběžná opatření

Příloha-rozdělení nevyřízených věcí JUDr. Mikuly zastupujícím soudcům

Příloha-Rozvrh činnosti notářů v řízení o pozůstalosti pro obvod Okresního soudu v Ostravě na rok 2020

Příloha-Změna rozvrhu činnosti notářů v řízení o pozůstalosti od 1.10.2020

 

Seznam dodatků rozvrhu práce vydaných v roce 2020:

Dodatek č.1

Příloha k dodatku č.1

Dodatek č.2

Dodatek č.3

Dodatek č.4

Dodatek č.5

Příloha k dodatku č.5

Dodatek č.6

Dodatek č.7

Dodatek č.8

Dodatek č.9

Dodatek č.10

Příloha k dodatku č.10

Dodatek č.11

Dodatek č.12