Okresní soud v Mladé Boleslavi

Okresní soud v Mladé Boleslavi

popis.Text

 

Adresa soudu:

Okresní soud v Mladé Boleslavi

nám. Republiky čp. 100

293 01  Mladá Boleslav III.

 

Organizační struktura soudu

 

Infocentrum (telefonní ústředna):      Tel.:     + 420 326 377 500    

(= přepojení na příslušné kanceláře) 

 

Předseda soudu:                   

Mgr. Pavel Rozsypal                           Tel.:     + 420 326 377 538

 

Místopředseda soudu pro trestní úsek:         

Mgr. Martin Moc                                Tel.:     + 420 326 377 547

 

Místopředsedkyně soudu pro civilní úsek:

JUDr. Petra Svobodová                           Tel.:     + 420 326 377 556

 

Ředitelka správy soudu:

Ing. Zdena Němečková                       Tel:      + 420 326 377 537

 

Internetové stránky  https://justice.cz/

Fax:     +420 257 005 058 - infocentrum (podatelna+pokladna)

E-mail:     podatelna@osoud.mlb.justice.cz

E-mail pro nahlížení do spisů:    infocentrum@osoud.mlb.justice.cz

Datová schránka:  jiuabxj

 

 

Podání adresovaná soudu:

Podání adresovaná soudu se podávají osobně v informačním centru soudu, kde sídlí i podatelna (číslo dveří 103/přízemí) v pracovní dny po celou pracovní dobu. Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání minimálně patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká, co sleduje, musí být podepsáno a datováno (viz § 42 občanského soudního řádu, § 79 občanského soudního řádu – z. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel).

  • Podání s kolkovými známkami se přijímají v č. dv. 103/přízemí.
  • Příjem návrhů na nařízení předběžného opatření dle § 76a o.s.ř. po celou pracovní dobu č. dv. 103/přízemí.
  • Stížnosti účastníků se přijímají v písemné formě v č.dv. 103/přízemí, osobně v návštěvních hodinách u předsedy soudu na č. dv. 219/I. pochodí.

 

 Podání zasílaná v elektronické podobě - viz záložka Informace o příjmu podání v elektronické podobě.