Přejít k obsahu

Okresní soud v Liberci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dlužníci se mohou díky „milostivému létu" zbavit svých dluhů Milostivé léto – Exekuce (justice.cz)  vzor žádosti             

                                                                UPOZORNĚNÍ

Od 12. 4. 2021 je obnoven standardní provoz budovy soudu.
 

Vstupující osoby kromě standardní vstupní kontroly použijí dezinfekční rohož a dezinfekční prostředek na očistu rukou a které budou mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest, jakým je respirátor nebo obdobný prostředek naplňující min. všechny technické podmínky a požadavky (např. FFP2, KN 95) nebo zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující min. všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 

Nepoužití ochranného prostředku bude mít za následek nevpuštění do soudní budovy.
Jedno nahlížení do spisu nepřesáhne dobu 1 hodiny.


I nadále je upřednostněn telefonický, písemný nebo elektronický kontakt:

Okresní soud v Liberci:

- telefonicky na čísle: 48 52 38 111
- informační centrum: 48 52 38 116, 118
- e-mailem na adresu: podatelna@osoud.lbc.justice.cz
- faxem na čísle: 48 52 38 235
- datovou schránkou: 579abps
- poštou na adresu Okresní soud v Liberci, ul. U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

Krajský soud – pobočka v Liberci - telefonicky na čísle: 48 52 38 111
- informační centrum: 48 52 38 212, 302
- e-mail informační centrum: infocentrum@ksoud.lbc.justice.cz
- e-mailem na adresu: podatelna@ksoud.lbc.justice.cz
- faxem na čísle: 48 52 38 320
- datovou schránkou: tx5bkr9
- poštou na adresu Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ul. U Soudu 540/3, 460 72 Liberec