Přejít k obsahu

Okresní soud v Liberci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U P O Z O R N Ě N Í

Vstup do budovy bude umožněn pouze osobám, které se kromě standardní vstupní kontroly

 1. podrobí též hygienické části prohlídky, tj. použijí dezinfekční rohož a dezinfekční prostředek na očistu rukou
 2. dýchací cesty budou mít chráněné ochranným prostředkem (tj. respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálou atd.) Samostatné použití štítů nenahrazuje zakrytí dýchacích cest ústenkou či rouškou.

 

Odmítnutí absolvování hygienické části prohlídky bude mít za následek nevpuštění do soudní budovy.

I nadále doporučujeme zvážit nutnost osobní návštěvy soudu a preferovat telefonický, písemný nebo elektronický kontakt:

Okresní soud v Liberci:

 • telefonicky na čísle: 48 52 38 111
 • e-mailem na adresu: podatelna@osoud.lbc.justice.cz
 • faxem na čísle: 48 52 38 235
 • datovou schránkou: 579abps
 • poštou na adresu Okresní soud v Liberci, ul. U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
   

   

  Provoz informačního střediska bude omezen takto:
  1. nahlížení do spisů bude možné jen po předchozím objednání termínu
  2. v rámci možností se pro jedno nahlížení doporučuje doba 1 hodiny, aby mohlo být v žádostech o nahlížení do spisů vyhověno dalším žadatelům
  3. dodržování shora uvedených bezpečnostních opatření řídí a koriguje pracovník informačního centra podle situace.

 

Videokonference
Dožádané videokonference probíhají v jednací síni č. 15 každý první týden v měsíci od 11.30 do 13.00 hod.