Přejít k obsahu

Okresní soud v Jičíně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

MILOSTIVÉ LÉTO

vzor

 

 

 

V souladu s Usnesením vlády ČR a Mimořádným opatřením Ministersva zdravotnictví ČR s účinoostí od 25.10.2021 do odvolání platí následující opatření:

 

Vstup do budovy Okresního soudu v Jičíně, k Okresnímu státnímu zastupitelství Jičín a na pracoviště Katastrálního úřadu v Jičíně a pohyb ve všech společných prostorách (chodby, kanceláře, toalety, výtahy) je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem (nutný respirátor FFP2/KN95, certifikovaná nanorouška)!

 

Mimo pracovníky v jednotlivých kancelářích je povinnost použití ochranných pomůcek i při vstupu do těchto kancelářských prostor.

 

PŘI NEUPOSLECHNUTÍ TOHOTO OPATŘENÍ NEBUDOU OSOBY VPUŠTĚNY DO BUDOVY, RESP. Z NÍ BUDOU VYKÁZÁNY!

 

O povinnosti zakytí úst a nosu ochrannými prostředky v jednací síni rozhodne soudce, který vede řízení.

 

Pro zajištění řádného a bezpečného chodu soudu dále NAŘIZUJI:

Při vstupu do budovy OS v Jičíně a při vstupu do jednací síně je každý povinen vydezinfikovat si ruce. Vstup do budovy bude povolen jen osobám, které nevykazují příznaky onemocnění COVID-19. V opačném případě, jde-li o účastníka řízení, popř. jeho zástupce, svědka, znalce a další předvolanou osobu k jednání, vyčká před budovou soudu na pokyn od justiční stráže, kde obdrží rozhodnutí soudce, který jednání řídí, o dalším postupu.

 

O účasti veřejnosti, která není účastníkem řízení, může rozhodnutím soudce, který řídí jednání, z bezpečnostních důvodů dojít k omezení nebo vyloučení takových osob.

 

I nadále je třeba dodržovat ve společných prostorách soudu bezpečné rozestupy tak, jak jsou vyznačeny na chodbách.

 

KAŽDÝ JE POVINEN DBÁT POKYNŮ JUSTIČNÍ STRÁŽE.

 

Vstup do podatelny OS je povolen jednotlivě při zachování bezpečného odstupu (nejde-li o nutnou účast více osob). Sejde-li se větší množství osob, ostatní počkají před budovou na pokyn justiční stráže.

Vstup do podatelny Katastrálního pracoviště Jičín bude povolen jen 3 osobám současně, nejde-li o nutnou účast více osob v jednotlivé záležitosti (viz opatření KÚ). Pokyny udělí justiční stráž u vchodu.

Mimo vyřizování v podatelně je vhodné vstupovat do budovy až bezprostředně před dohodnutým termínem nebo před termínem nařízeného jednání, aby nedošlo ke kumulaci v omezených prostorách budovy.

 

V jednací síni se všichni podrobí pokynům soudce, který mj. může rozhodnout o rozmístění osob nestandardním způsobem.

 

 

 

WC pro osoby předvolané do budouvy soudu je umístěné v 1. poschodí, pro invalidní osoby je WC v přízemí.

 

 

 

JUDr. Vlasta Hladíková

předsedkyně Okresního soudu v Jičíně

 

V Jičíně 25. října 2021

 

 

 

formulář Žádost o vydání  stejnopisu rozhodnutí je k dispozici v sekci Formuláře – je možné jej zaslat elektronicky na adresu podatelna@osoud.jic.justice.cz nebo poštou nebo v písemné podobě předat na podatelnu soudu

 

Vyzýváme veřejnost, aby své případné žádosti zasílali v písemné nebo elektronické podobě a své osobní přítomnosti využívali pouze opravdu v neodkladných úkonech.

 

 

•          úřední hodiny pro nahlížení do spisů pouze po telefonickém objednání (493 547 103)

pondělí             8.00 – 15.00 hod

středa              8.00 – 15.00 hod

 

 

Sepis návrhů:   pouze po předchozí telefonické domluvě  (493 547 111)

 

U podatelny soudu i na webových stránkách v sekci Formuláře jsou připravené vzory návrhů na úpravu rodičovské odpovědnosti, které je možno použít a vyplnit mimo soud.

 

POUČENÍ - pro jednání - OPATROVNICKÉ ODD.

POUČENÍ - pro jednání - CIVILNÍ ODD.

POUČENÍ - pro jednání - Cd, EXE, Sd

 

VSTUP DO BUDOVY SOUDU

Do budovy Okresního soudu v Jičíně může být omezen vstup osob, které nejsou předvolány k jednání, a to s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost s přihlédnutím k omezené kapacitě soudních prostor. Prosíme o pochopení a respektování takového omezení.

 

Každá vstupující osoba se musí podrobit pokynům justiční stráže, která má pravomoc nevpustit osoby, které vykazují zdravotní problémy, nebo neuposlechne jejich pokynů.

 

Justiční stráž může také rozhodnout o vpouštění osob předvolaných k jednání do budovy postupně, aby se zamezilo zvýšené koncentraci na chodbách.

 

Na podatelny soudu a katastrálního úřadu bude vstup pouze po jednom na každou z podatelen, ostatní vyčkají pokynů justiční stráže venku.

 

 

 

 

U PODATELNY SOUDU bude k dispozici telefonní aparát v případě dotazů na záležitosti, které nelze vyřídit v podatelně a info centru. Použijte telefon u podatelny a spojte se s vedoucí příslušné kanceláře.

 

 

 

 

 

 

 

KOROPORADNA pro veřejnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní soud v Jičíně
Šafaříkova 842
506 25  Jičín

 

tel.: +420 493 547 111
fax: +420 493 547 128
datová schránka: n4qabm4
e-mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz