Okresní soud v Jičíně

Kontakty

!!! OZNAMUJEME, ŽE K 31.12.2023 BYL U ZDEJŠÍHO SOUDU ZRUŠEN PRODEJ KOLKŮ !!!

Leták o omezení svéprávnosti

Okresní soud v Jičíně
Šafaříkova 842
506 25  Jičín

 

tel.: +420 493 547 111
fax: +420 493 547 128
datová schránka: n4qabm4
e-mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz 

formulář Žádost o vydání  stejnopisu rozhodnutí je k dispozici v sekci Formuláře – je možné jej zaslat elektronicky na adresu podatelna@osoud.jic.justice.cz nebo poštou nebo v písemné podobě předat na podatelnu soudu

•          úřední hodiny pro nahlížení do spisů pouze po telefonickém objednání (493 547 103)

pondělí            8.00 – 15.00 hod

středa              8.00 – 15.00 hod

 

Sepis návrhů:   pouze po předchozí telefonické domluvě  (493 547 111)

 

U podatelny soudu i na webových stránkách v sekci Formuláře jsou připravené vzory návrhů na úpravu rodičovské odpovědnosti, které je možno použít a vyplnit mimo soud.

 

U PODATELNY SOUDU bude k dispozici telefonní aparát v případě dotazů na záležitosti, které nelze vyřídit v podatelně a info centru. Použijte telefon u podatelny a spojte se s vedoucí příslušné kanceláře.