Přejít k obsahu

Okresní soud v Chrudimi

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

UPOZORNĚNÍ

 

V zájmu snížení rizika onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 byla opatřením předsedy Okresního soudu v Chrudimi ze dne 28. 2. 2021, sp.zn. 20 Spr 340/2021 až do odvolání omezena činnost Okresního soudu v Chrudimi pouze na nezbytné a neodkladné úkony.

 

Úřední dny a hodiny Okresního soudu v Chrudimi jsou stanoveny takto:

Pondělí:           od 8.00 hodin -  12.00 hodin

Středa:             od 8.00 hodin -  12.00 hodin

Toto omezení úředních dnů a hodin se nevztahuje na pokladnu a podatelnu soudu.

 

Služby informačního centra Okresního soudu v Chrudimi budou primárně poskytovány telefonicky nebo elektronicky.

 

Nahlížení do soudních spisů na informačním centru je možné pouze v pondělí a středu, vždy od 8.00 hodin – 12.00 hodin, a to s výjimkou neodkladných případů (např. zákonné lhůty, nařízená jednání apod.).

 

Účastníky řízení a další osoby obracející se na soud žádám, aby zvážili nutnost osobní návštěvy podatelny, informačního centra a pokladny s tím, aby upřednostnili možnosti telefonické, písemné a elektronické komunikace a bezhotovostního platebního styku.

 

Bližší informace jsou uvedeny v Opatření předsedy Okresního soudu v Chrudimi ze dne 28. 2. 2021, sp.zn. 20 Spr 340/2021.

 

Podatelna

Ulice: Všehrdovo nám. 45
Obec: Chrudim
PSČ: 537 21
Tel: 469 669 711
Fax: 469 669 751
ID datové schránky: xvzabmy
E-mail: podatelna@osoud.chr.justice.cz
Kontaktní osoba: Pavlína Tichá

Informační centrum

Ulice: Všehrdovo nám. 45
Obec: Chrudim
PSČ: 537 21
Tel: 469 669 737
Fax: 469 669 751
ID datové schránky: xvzabmy
E-mail: info@osoud.chr.justice.cz
 

Předseda soudu

Ulice: Všehrdovo náměstí 45
Obec: Chrudim
PSČ: 537 21
Tel: 469 669 707
ID datové schránky: xvzabmy
E-mail: msprynar@osoud.chr.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Milan Špryňar

Místopředsedkyně soudu

Ulice: Všehrdovo náměstí 45
Obec: Chrudim
PSČ: 537 21
Tel: 469 669 766
Fax: 469 669 751
ID datové schránky: xvzabmy
E-mail: ebackovska@osoud.chr.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Bačkovská

Tiskový mluvčí

Ulice: Všehrdovo náměstí 45
Obec: Chrudim
PSČ: 537 21
Tel: 469 669 743, 778 417 761
Fax: 469 669 751
ID datové schránky: xvzabmy
E-mail: jjakubik@osoud.chr.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Jakubík

Ředitelka správy soudu

Ulice: Všehrdovo náměstí 45
Obec: Chrudim
PSČ: 537 21
Tel: 469 669 733
Fax: 469 669 751
ID datové schránky: xvzabmy
E-mail: vprochazkova@osoud.chr.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Vanda Procházková