Přejít k obsahu

Okresní soud v Českém Krumlově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

UPOZORNĚNÍ: ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN a JINÁ OMEZENÍ

viz. "Krizové opatření předsedkně okresního soudu z 16. 4. 2021"

Aktuální úřední hodiny a provoz podatelny:   

 

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK -     08:00 – 11:00            

STŘEDA                           -      08:00 – 11:00     13:00 – 15:00

Příjem veškerých dokumentů je možný pouze prostřednictvím pracoviště podatelny!

 

Pokladna a účtárna jsou nadále pro veřejnost uzavřeny, platby lze činit pouze bezhotovostně a pracovníky pokladny a účtárny kontaktovat pouze telefonicky. Prodej kolků nadále přerušen.    V odůvodněných případech bude umožněno složení/vyplacení hotovosti v pokladně soudu.

 

Účastníci soudních jednání jsou povinni dodržovat na chodbách i v jednacích síních rozestupy 2 metry. V případě, že kapacita jednací síně nebude dostatečná, o účasti na jednání rozhodne soudce na místě samém.

 

Studium spisů je nádále povoleno pouze po předchozí telefonické domluvě, a to ve dnech:

            ÚTERÝ             -           08:00 – 11:00   

            ČTVRTEK         -           08:00 – 11:00

Advokátní talár se po dobu platnosti krizového opatření nepůjčuje.