Přejít k obsahu

Okresní soud v České Lípě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

Upozornění:

Ve dnech 23. a 31. prosince 2021 je z technických důvodů omezena pracovní doba do 12:00.

 

Dlužníci se mohou díky "Milostivému létu" zbavit svých dluhů
- Co je milostivé léto a jeho výhody zde 
- Vzor dopisu soudnímu exekutorovi zde

 

2021-06-30 Opatření: Virus SARS-CoV-2-COVID-19

2021-05-03 Opatření: Virus SARS-CoV-2-COVID-19

 

Vzhledem ke značnému zatížení internetové sítě, může docházet ke snížení kvality telefonních hovorů. V případě nutnosti využijte pro komunikaci email podatelna@osoud.cli.justice.cz nebo datovou schránku 9ddabq5.

 

Provoz pokladny soudu pro veřejnost je zajištěn do 23. 12. 2021 12:00

 

 

Okresní soud v České Lípě
Děčínská 390
470 01 Česká Lípa

 

tel.: +420 487 072 111
fax: +420 487 523 223 - správa soudu
fax: +420 487 072 401 - trestní oddělení
fax: +420 487 072 402 - civilní oddělení
fax: +420 487 072 403 - opatrovnické oddělení
datová schránka: 9ddabq5
e-mail: podatelna@osoud.cli.justice.cz

 

 

Předseda soudu

 

Mgr. Roman Koťátko
tel.: +420 487 072 111
fax: +420 487 523 223
e-mail: RKotatko@osoud.cli.justice.cz

 

 

Tiskový mluvčí

 

Mgr. Bohatá Koldovská Zuzana
tel.: +420 487 072 111
fax: +420 487 523 223
e-mail: ZBohataKoldovska@osoud.cli.justice.cz

 

 

Správa soudu

 

Bc. Zuzana Koppanová, ředitelka správy soudu
tel.: +420 487 072 111
fax: +420 487 523 223
e-mail: ZKoppanova@osoud.cli.justice.cz

 

 

Účetní oddělení

 

Bc. Stanislava Smolková, finanční účetní
tel.: +420 487 072 268
mob.: +420 773 748 578
e-mail: SSmolkova@osoud.cli.justice.cz

 

 

Informace a nahlížení do spisů zajišťuje informační centrum
tel.: +420 487 072 111
e-mail: ic@osoud.cli.justice.cz